PE/ÜZ16/1272/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.10.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.02.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1272/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a SO-02B/HAT/3373-2/2017. számú határozatában meghozta döntését, melyben 50.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy

  • a továbbiakban a fogyasztók írásbeli panaszaira a beérkezésüktől számítottan 15 napon belül adjon választ,
  • a továbbiakban az írásbeli fogyasztói panaszokra adott elutasító válasz esetén, a fogyasztót írásban tájékoztassa arról, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást,
  • a nem jogszerű beadványkezelés miatt tegyen eleget a Szolgáltatói Üzletszabályzatának mellékletében foglalt garantált szolgáltatás megsértése miatti egyszeri kötbérfizetési kötelezettségének.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)

7. A megállapított tényállás:

Figyelembe véve és mérlegelve az elsőfokú határozatban leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság megsértette az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdését, valamint 17/B. § (5) bekezdését, mellyel jogszabálysértést követett el.

9. A határozat rendelkező része:

A Dr. Denich Ágnes jogtanácsos, Dr. Vajda Andrea Judit jogtanácsos (E.ON Hungária Zrt., 1134 Budapest, Váci út 17.) által képviselt E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 13958147-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság), mint másodfokú hatóság  az  elsőfokon eljáró  Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SO-02B/HAT/3373-2/2017. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 02.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1272/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1272/2017.
Ügyfél adatok: 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)