PE/ÜZ16/1255/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.10.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1255/2017.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Ipoly Erdő Zrt. (székhely: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky u. 10.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú  hatóság  egyetért az elsőfokú hatósággal, hogy jelen esetben a Társaság részéről a megtévesztés nem valósult meg,  a rendelkezésre álló iratokból megállapította, hogy a Társaság nem sértette meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, mivel sem az árra, sem a szolgáltatás időpontjára vonatkozóan nem adott megtévesztő tájékoztatást.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Kérelmező fellebbezése nem alapos, az elsőfokú hatóság döntése mind anyagi, mind alaki jogi szempontból jogszerű. Az elsőfokú hatóság a tényállást kellő mértékben feltárta, amelynek alapján helyes jogi következtetéseket vont le.

A fentiekben kifejtettek szerint és a rendelkezésre álló iratok alapján a másodfokú hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg egyértelműen a Társaság jogsértése a megtévesztő tájékoztatás vonatkozásában.

9. A határozat rendelkező része:

Kérelmező által törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi  Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (továbbiakban: elsőfokú hatóság) NO/001/790-6/2017. számú határozatát helybenhagyja,  az Ipoly Erdő Zrt. (székhely: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky u. 10., a Továbbiakban: Társaság) terhére fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 21.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1255/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1255/2017.
Ügyfél adatok: 
Ipoly Erdő Zrt. (székhely: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky u. 10.)