PE/ÜZ16/1202/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.10.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.27.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1202/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BE/13/00627-2/2017. ügyiratszámú határozatában 100.000 Ft. (azaz  százezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Ezen túlmenően, kötelezi a Társaságot arra, hogy az általa üzemeltetett egységekben:

  • A jövőben, minden kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékhez a forgalmazás időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú, egyértelműen megfogalmazott jótállási jegyet biztosítson, mely jótállási jegyek a fogyasztókat megillető szavatossági és jótállási jogok tekintetében nem tartalmazhatnak megtévesztő tájékoztatást.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

EL-HÁ-GÉ Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Csík u.29.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint szükségessé vált az elsőfokú határozat megváltoztatása, melynek során a másodfokú hatóság ismételten mérlegelte az eset lényeges körülményeit, melyek alapján a rendelkező részben megállapított fogyasztóvédelmi bírságot és kötelezést találta a jogsértéssel arányban állónak a megjelölt mérlegelési szempontokra tekintettel.

A fogyasztóvédelmi bírság valamint a kötelezés kiszabását indokoltnak tartja a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme érdekében, továbbá annak érdekében, hogy a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson, valamint nagyobb hangsúlyt fektessen a fogyasztók jogszerű tájékoztatására a jótállási jogokra vonatkozóan.

8. A megsértett jogszabályok köre:

151/2003. Korm. rendelet 4. §.

2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

9. A határozat rendelkező része:

Az EL-HÁ-GÉ Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Csík u.29., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Békés  Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal  BE/13/00627-2/2017. számú határozatát mind a rendelkező rész, mind az indoklási rész vonatkozásában megváltoztatja, és a fogyasztóvédelmi bírság összegét  50.000 Ft-ra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BE/13/00627-2/2017. számú határozat  rendelkező  részében  megfogalmazott  kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 27.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1202/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1202/2017.
Ügyfél adatok: 
EL-HÁ-GÉ Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Csík u.29.)