PE/ÜZ16/1193/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.05.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.20.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1193/2017.

5. Az ügy tárgya:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 2017. október 27-én kelt HB/04-FVO/01497-0002/2017. számú határozatával a jogsértő gyakorlat további folytatását a határozat jogerőre emelkedésének napjától megtiltotta. Egyben kötelezte a Kft-t arra, hogy a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéseiről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Invia.hu Utazásszervező Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú szerv megállapítása alapján az elsőfokú döntés jogszerű, a fellebbezésben foglaltak nem indokolják a határozat megsemmisítését és felügyeleti eljárás keretében való új eljárás elrendelését, a határozat helybenhagyása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A.§ (1a) bekezdése, 17/A.§ (3) bekezdése.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az Invia.hu Utazásszervező Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., adószáma: 13823409-2-42, — a továbbiakban: Kft., Szolgáltató, illetve Társaság) ügyében Panaszos, ill. Kérelmező fellebbezésére tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)  HB/04-FVO/01497-0002/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 20.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1193/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1193/2017.
Ügyfél adatok: 
Invia.hu Utazásszervező Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.)