PE/ÜZ16/1177/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.05.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.18.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1177/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta:

Kötelezte a Vállalkozást, hogy a Signal ANTI-ZAHNSTEIN, Anti-Tartar fogkrém 75 ml (vonalkódja: 8 711700 740319, tételazonosítója: 7053DCC) és a dentofit coolfresh fogkrém 125 ml (vonalkódja: 24074032, tételazonosítója: 37611561) termék címkézése során tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól, és a címkék valós és pontos információkat tartalmazzanak.

Kötelezte továbbá a Társaságot 31.940,- Ft eljárási költség megfizetésére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság fellebbezése alapos, az elsőfokú hatóság a tényállást nem tárta fel megfelelően és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megsemmisítése indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság CS-001-649-10/2017. számú, 2017. október 18. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit, valamint a 6. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., adószám: 22234663-2-44; a továbbiakban: Társaság) fellebbezése folytán a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) CS-001-649-10/2017. számú határozatát megsemmisíti, melyre tekintettel a megállapított kötelezéseket – beleértve az eljárási költség megfizetésére kötelezést is – törli.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 18.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1177/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1177/2017.
Ügyfél adatok: 
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)