PE/ÜZ16/728/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.05.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/728/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság határozatában 15.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozó terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

dr. Komáromi Zoltán (8440 Herend, Vadvirág u. 64.; a továbbiakban: Vállalkozó)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Vállalkozó eljárása jogszabálysértő volt a tekintetben, hogy a békéltető testületi eljárásban a szabályszerű értesítés ellenére nem tett eleget a megjelenési kötelezettségének, illetve nem biztosította a tárgyaláson olyan személy jelenlétét, akit az egyezség létrehozására feljogosított, ennek alapján nem tett eleget a törvényben előírt együttműködési kötelezettségének.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a VE/0001/00711-0002/2017, számú, 2017. október 10. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Vállalkozó megsértette az Fgytv. 29. § (11) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Komáromi Zoltán (8440 Herend, Vadvirág u. 64.; a továbbiakban: Vállalkozó) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VE/0001/00711-0002/2017. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 11.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/728/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/728/2017.
Ügyfél adatok: 
dr. Komáromi Zoltán (8440 Herend, Vadvirág u. 64.)