PE/ÜZ16/1197/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.05.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1197/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a PE/001/01744-12/2017. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben megtiltotta a kikapcsolási eljárás jogszabályokban előírt feltételeinek megsértését, és kötelezte a Társaságot, hogy

  • intézkedjen a kikapcsolási díj visszatéríttetése iránt a Felhasználó részére (ha befizette már), valamint ezen számla sztornírozása iránt,
  • intézkedjen a visszakapcsolás iránt a felhasználási helyen, és tekintessen el a visszakapcsolási díjtól, valamint
  • a kötelezések teljesítést azok megtörténtét követő 5 napon belül, hitelt érdemlően igazolja az elsőfokú hatóságnál.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

FŐGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

7. A megállapított tényállás:

Figyelembe véve és mérlegelve az elsőfokú határozatban leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását találta indokoltnak az indokolási rész megváltoztatásával.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság megsértette a  földgázelosztásáról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Get. Vhr.) 25. § (1) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Dr. Aratóné dr. Svébis Katalin jogtanácsos által képviselt FŐGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., adószám:10897830-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság), mint másodfokú hatóság Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE/001/01744-12/2017. számú határozatát az indokolási rész megváltoztatásával helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 21.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1197/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1197/2017.
Ügyfél adatok: 
FŐGÁZ Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)