PE/ÜZ16/1129/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.04.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.18.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1129/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/07527-0002/2016. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben kötelezte a Társaságot, a 15 napos válaszadási határidőt minden esetben tartsa be, valamint 50 000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta Társaságot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú határozat helyesen állapítja meg, hogy a Társaságot jogszabályból eredő 15 napos válaszadási kötelezettség terhelte, ám egy esetben 40 nappal túllépte a válaszadási határidőt, ezzel megsértette Fgytv. 17/B. § (5) bekezdését, valamint nem tett eleget Vksztv. Vhr. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A szolgáltató a késedelmes válaszadással megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. § (5) bekezdését, valamint nem tett eleget víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vkszt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vksztv. Vhr.) 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27, adószám: 10898824-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/07527-0002/2016. számú határozatának rendelkező részét helybenhagyja, és az indokokolási részt megváltoztatja, akként, hogy

  • törli az elsőfokú határozat indokolási részéből a harmadik oldal harmadik bekezdésétől az ötödik oldal második bekezdés végéig tartó szövegrészt, valamint
  • kiegészíti az indokolást a jelen másodfokú határozat IV. 3. b. pontjában található szövegrésszel.

A jogerősen kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki, továbbá a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 18.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1129/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1129/2017.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27.)