PE/ÜZ16/1128/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.04.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.18.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1128/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/07886-0002/2016. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben kötelezte a Társaságot, hogy a fogyasztásmérő évente legalább egy alkalommal kerüljön leolvasásra, valamint, hogy ismételt leolvasás sikertelenségét követően tértivevényes levélben vagy más igazolható módon hívja fel a felhasználó figyelmét a következő ismételt leolvasásra, valamint 250 000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta Társaságot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27.)

7. A megállapított tényállás:

Figyelembe véve és mérlegelve az elsőfokú határozatban leírtakat, a másodfokú hatóság a kötelezés megváltoztatása és a bírság összegének növelése mellett az elsőfokú hatóság határozata rendelkező és indokolás részének megváltoztatását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A szolgáltató eljárásával megszegte

  • a Vksztv. Vhr. 61. § (2) bekezdésében, valamint
  • a Vksztv. Vhr. 61. § (5) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27, adószám: 10898824-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/07886-0002/2016. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 300 000 Ft-ra növeli, és a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy

  • az elsőfokú határozatban meghatározott kötelezésnek az abban foglaltak szerint tegyen eleget, valamint
  • leolvasás alkalmával észlelt, az azt megelőző 12 havi átlagfogyasztást Társaság üzletszabályzatában meghatározott mértéket meghaladó fogyasztásról a leolvasással egyidejűleg Társaság jelen lévő képviselője jegyzőkönyvet vegyen fel vagy az azt követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztatassa a felhasználót.
Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 18.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1128/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1128/2017.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (1134, Budapest, Váci út 23-27.)