PE/ÜZ16/1126/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.04.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.15.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1126/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 1701K-00195. számú határozatában meghozta döntését, melyben kötelezte a Társaságot, hogy panasz elutasítása esetén az írásbeli válaszában tájékoztassa a fogyasztókat arról, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)

7. A megállapított tényállás:

Figyelembe véve és mérlegelve az elsőfokú határozatban leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság megsértette az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdését, mellyel jogszabálysértést követett el.

9. A határozat rendelkező része:

A Dr. Denich Ágnes jogtanácsos, Dr. Vajda Andrea Judit jogtanácsos (E.ON Hungária Zrt., 1134 Budapest, Váci út 17.) által képviselt E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 13958147-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság), mint másodfokú hatóság  az  elsőfokon eljáró  Baranya Megyei Kormányhivatal Hegyháti Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 1701K-00195. számú (ügyiratszám: BA-06/JH/323-9/2017.) határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 15.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1126/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1126/2017.
Ügyfél adatok: 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)