PE/ÜZ16/1069/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.04.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.14.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/1069/2017.

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 1.000.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az Elosztói engedélyes terhére, kötelezte továbbá arra, hogy:

 • amennyiben az írásbeli fogyasztó panasz érinti az elosztói engedélyes tevékenységét is, akkor a szükséges egyeztetéseket minden esetben 15 napon belül bonyolítsa le a Magyar Telekom Nyrt-vel;
 • minden esetben a valós fogyasztásnak megfelelő, ténylegesen leolvasott mérőóra állásokat küldje meg a Társaság részére;
 • 2014. december 2. napjától küldje meg a Társaság részére a tényleges leolvasási adatokat, és ez alapján kerüljön sor új, a tényleges fogyasztásnak megfelelő elszámoló számla kiállítására Nagy Tamás Kérelmező részére;
 • valamint 5.000 Ft kötbért fizessen meg a Kérelmező részére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

DÉMÁSZ Hálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg a tényállást és az Elosztói engedélyes felelősségét, ám az eset körülményeire tekintettel indokolatlanul túlzó a kiszabott bírság mértéke, a másodfokú hatóság ezért tartotta indokoltnak a csökkentését.

A fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság előadja, hogy a jogsértés túlnyomó mértékben valóban a Társaság felelősségét érinti, ám ez nem mentesíti az Elosztói engedélyest a terhére rótt jogsértések alól. Az Elosztói engedélyes fellebbezésében arra hivatkozik, hogy csak a 14. napon értesült a Kérelmező július 4-i panaszáról, azonban ez azért nem tekinthető mentségnek, mert az Elosztó engedélyesnek és a Társaságnak 15+15 napon belül kellett értesítenie a Kérelmezőt válaszukról, amely azonban az Elosztói engedélyes elhúzódó válaszadása miatt sem valósult meg. Egyértelműen megállapítható e tekintetben a Társaság felelőssége, ám ennek ellenére is kötelessége lett volna az Elosztói engedélyesnek minél hamarabb válaszolnia, hogy a 15+15 napos határidő ne sérüljön.

Az Elosztói engedélyes felelőssége továbbá egyértelműen megállapítható a mérők hibás leolvasása miatt, mivel e hiba miatt került sor az egész eljárásra. Erre tekintettel, továbbá a jogsértést megelőző állapot megfelelő helyreállítása érdekében kötelezte jogszerűen az elsőfokú hatóság az Elosztói engedélyest arra, hogy 2014. december 2. napjáig visszamenőlegesen küldje meg a leolvasási adatokat a Társaságnak, ezért ennek megváltoztatását a másodfokú hatóság nem tartotta indokoltnak.

Mivel a panaszkezeléssel kapcsolatban az Elosztói engedélyes felelőssége is megállapításra került, így a másodfokú hatóság nem tartja indokoltnak a kötbér-fizetésre kötelezés mellőzését.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Elosztói engedélyes megsértette az alábbi jogszabályi rendelkezéseket:

 • a Vet. 40. § (3) bekezdését;
 • a Vet. 40. § (4) bekezdését;
 • a Vet. 43. § (1) bekezdését;
 • a Vet. 44. §-át;
 • a Vet. Vhr. 1. § (1) bekezdés 1. pontját;
 • a Vet. Vhr. 14. § (3) bekezdését;
 • a Vet. Vhr. 21/A. § (1) bekezdését;
 • a Vet. Vhr. 28. § (4) bekezdését;
 • a Vet. Vhr. 28. § (5) bekezdését, valamint
 • az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatának 11.1., 11.4., 11.4.1.2., 12.5.2. pontjait, valamint a 9. számú mellékletének 1.1.2., 1.1.3., 1.1.11., 1.2., 2.4. pontjait.

9. A határozat rendelkező része:

A DÉMÁSZ Hálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66, a továbbiakban: Elosztói engedélyes) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (továbbiakban: az elsőfokú hatóság) CS/001/00530-23/2017. számú határozatát megváltoztatja, a bírság összegét 700.000. Ft-ra, azaz hétszázezer forintra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja az Elosztói engedélyes figyelmét, hogy a BE/13/00011-15./2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 14.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/1069/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/1069/2017.
Ügyfél adatok: 
DÉMÁSZ Hálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.)