PE/ÜZ16/891/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.04.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.12.12.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/891/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a CS/001/766-7/2017. számú végzésében megállapította, hogy a Vállalkozás adatszolgáltatásában nem bizonyította megfelelően, hogy a fogyasztóvédelmi referens rendszeresen tartana fogyasztóvédelmi tárgyú oktatást a Vállalkozás munkatársai számára, továbbá az átadott oktatási anyagot sem tette ellenőrizhetővé, miközben az Fgytv. fent hivatkozott rendelkezései kötelezően előírják a rendszeres oktatását. A feltárt jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 50.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy a fogyasztóvédelmi referense rendszeresen szervezzen az alkalmazottak számára fogyasztóvédelmi tárgyú oktatást, amelyet bizonyítható módon dokumentáljon.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítása szerint a feltárt hiányosság olyan jogsértést valósított meg, amely indokolttá tette a fogyasztóvédelmi bírság szankció alkalmazását, valamint az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelezést, így annak kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Szolgáltató a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozattal megállapított bírság illetve kötelezés megváltoztatását nem találta indokoltnak, a továbbiakban pedig a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (továbbiakban: Fgytv.) 17/D § (1) bekezdése szerint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.

A (2) bekezdés szerint a fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

9. A határozat rendelkező része:

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) CS/001/766-7/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a CS/001/766-7/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 12. 12.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/891/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/891/2017.
Ügyfél adatok: 
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.)