PE/ÜZ16/137/2017.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.01.03.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.11.29.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ16/137/2017.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt jogsértés súlyának és az Fgytv. 47.§ (1) illetve (5) bekezdéseinek figyelembe vételével 50.000. Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére és a jogsértő magatartás abbahagyására, a jogszabályokban foglaltak betartására kötelezte a hálózati elosztót.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság jogszerűen állapította meg a jogsértést. A hálózati elosztó ugyanis azzal, hogy csak a hibás mérés előtti időszakot alapul véve állította ki a hibás mérés időszakára vonatkozó 2016.09.02. keltezésű 10003535280 illetve 1003535295 sorszámú számlákat, megsértette a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a BE/13/00011-15/2017. számú, 2017. augusztus 9. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet 2. számú mellékletét képező Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat 17. pontját.

9. A határozat rendelkező része:

A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66, a továbbiakban: hálózati elosztó) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya (továbbiakban: az elsőfokú hatóság) BE/13/00011-15/2017. számú határozatát a rendelkező rész változatlanul hagyása mellett megváltoztatja.

A másodfokú hatóság felhívja a hálózati elosztó figyelmét, hogy a BE/13/00011-15./2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezés(ek)nek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 11. 29.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ16/137/2017.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ16/137/2017.
Ügyfél adatok: 
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.)