Jelentés a villamossági készülékek teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban (mintavételi terv alapján) történő méréséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Európai Bizottság 2013-ban módosí-tott 1275/2008/EK rendeletében meghatározott 2010. 01. 07., 2013. 01. 07. és 2015. 01. 01. időpontoktól kezdődően a forgalomba hozott, készenléti üzemmóddal/üzemmódokkal rendel-kező, kisebb méretű háztartási audio és hifi berendezések készenléti állapotban mérhető tel-jesítményfelvétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelőség ese-tén az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplők-kel szorosan együttműködve meg kell tennie mindazokat az intézkedéseket, amelyekkel a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, a környezetbarát tervezési követelmé-nyek szempontjából esetlegesen nem megfelelő termékek forgalmazási körülményei jogsze-rűvé tehetők.

A mintavételezett háztartási audio és hifi berendezéseken végzett teljesítményfelvételi mérések eredményeinek értékelését az 1. számú melléklet tartalmazza. A mintavételezett termékek közül két termék, a 2016. június 22-én forgalomba hozott, NAVON márkájú, NMH100 modellszámú háztartási CD-lejátszó audio rendszer, valamint a 2016. április 20-án forgalomba hozott NAVON márkájú, NMH200 BT modellszámú háztartási CD-lejátszó audio rendszer nem felelt meg a vonatkozó jogszabályban előírt teljesítményfelvételi követelményeknek. E termékek közül az NMH100 modellszámú audio rendszerhez benyújtott megfelelőségi nyilatkozat még csak hivatkozást sem tartalmazott a 1275/2008/EK rendeletre, míg az NMH200 BT modellszámú audio rendszerhez benyújtott műszaki dokumentációból a készenléti állapotban felvett teljesítményre vonatkozó mérési eredmények teljes egészükben hiányoztak.

A vizsgálati jelentés ide kattintva elérhető.