Jelentés a fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás visszaszorítását szolgáló jogszabályi rendelkezések érvényesülésének ellenőrzéséről

A fiatalságot károsan befolyásoló reklámokkal kapcsolatos jogsértési gyakoriság ugyan alacsonynak mondható, a 18. életévüket be nem töltött személyek, dohánytermékkel és alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásával kapcsolatos kifogásolási arány lényegében nem változott az elmúlt években. Az ellenőrzés célja így a 18 éven aluli személyek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének védelme érdekében kiemelten vizsgálni a vonatkozó jogszabályok megtartását, azaz a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának tilalmát, és kiszűrni a tiltott reklámtevékenységet.

A vizsgálat során hatósági eszközökkel – például fiatalkorú közreműködésével lefolytatott próbavásárlásokkal – került felmérésre és – jogszabálysértés feltárása esetén – szankcionálásra az alkohol-, illetve dohánytermékekkel való kiszolgálással kapcsolatos vállalkozói magatartás.  

Az ellenőrzések részét képezte továbbá olyan gazdasági reklámok vizsgálata is, amelyek veszélyt jelenthetnek a gyermek- és fiatalkorúak egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődésére. Tekintettel arra, hogy a jövő generációjának egészségvédelme különösen kiemelt társadalmi érdek, fontos a fiatalokat érintő, mindennapjaikat, ezáltal fejlődésüket befolyásoló jogszabályi követelmények folyamatos vizsgálata.

A fogyasztói társadalom olykor tudatosságot nélkülöző mintája - az egyre növekvő termékkínálattal, az elektronikus kereskedelem kiszélesedésével, a kínálat elérhetőségének bővülésével, valamint a fogyasztásra ösztönző reklámokkal - fokozott veszélyt jelent a fiatalkorúakra. Továbbra is igaz az, hogy a közösséghez tartozás érzését - életkori sajátosságaikból adódóan - a fiatalok az egyik legfontosabb prioritásként élik meg, és így a dohányzást és az alkoholfogyasztást, mintegy a társadalmi szabadság szinonimájaként értelmezik.

A jelen témavizsgálat keretében 980 próbavásárlás alkalmával került sor a fiatalkorúak kiszolgálásának ellenőrzésére, amelyből 365 esetben kiszolgálták a fiatalkorú vásárlót alkoholtartalmú itallal és/vagy dohánytermékkel. Az elmúlt évvel megegyező 37%-os kifogásolási arány még mindig magasnak mondható. A vizsgálat során 493 reklámhordozón 1060 gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklám ellenőrzésére került sor, melyek közül 35 bizonyult jogsértőnek, amely 3%-os kifogásolási arányt jelent. A vizsgálati tapasztalatok rámutattak arra, hogy a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni a fiatalkorúak alkohollal és dohánytermékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése érdekében lefolytatott próbavásárlásokra, valamint a jogsértést elkövető egységek ismételt ellenőrzésére.

A vizsgálati jelentés ide kattintva letölthető.