Jelentés a mágneses játékok vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja a veszélyes mágneses játékok forgalomból történő kiszűrése volt, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.

A laboratóriumi vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a vizsgált termékek 27%-a (8 db) tartalmaz határértéket meghaladó erősségű lenyelhető mágnest vagy mágneses alkatrészt, így bélelzáródás, vagy bélperforáció súlyos kockázatát jelentik a gyermekek számára.

Az idei vizsgálatban a nem megfelelő játékok körét jellemzően a darts és a horgászkészletek alkotják. A darts esetében a veszély abban áll, hogy a táblához való tapadást biztosító erős mágnesnek vagy mágnest tartalmazó fejnek a nyílhoz való rögzítettsége nem megfelelő, ezért azt a gyermek könnyűszerrel eltávolíthatja, és mivel ezek méretüknél fogva beleférnek a kis alkatrészek vizsgálóhengerébe, így lenyelhetőek. A mostani témavizsgálat során talált ilyen játékok egyike sem elégítette ki a követelményeket, a mágnesek mágnesesfluxus-indexe körülbelül hétszerese volt a megengedett értéknek.

A horgászkészleteknél szintén a rögzítés elégtelen volta okozza a veszélyt. Az előírt terhelés hatására hatféle játékból négyfélénél a mágneses fej leszakad a horgászbotról, ezek a mágneses fejek méretük alapján szintén lenyelhetőek. A mágnesesfluxus-indexük egy esetben a megengedett érték több mint másfélszerese, a többi esetben körülbelül háromszorosa volt.

A fentieken kívül találtunk egy napelemes billegő virágot is, amely az ejtővizsgálat során eltört, és a benne lévő mágnes kiesett, ami itt is lenyelhető méretű volt, és a mágnesesfluxus-indexe a megengedett érték közel másfélszerese volt, tehát a fentiekhez hasonlóan a korábban részletezett veszélyt hordozza. A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes fogyasztóvédelmi osztályok intézkednek.

A vizsgálati jelentés ide kattinva elérhető.