Jelentés a szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzéséről, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra

Tekintettel arra, hogy a fogyasztói bejelentések, valamint tájékoztatást kérő levelek jelentős része a szavatosság, illetve a jótállás témakörét érinti, a fogyasztóvédelmi hatóság 2016-ban is indokoltnak tartotta e terület több hónapon át tartó, országos ellenőrzését.

A témavizsgálat keretén belül lefolytatott ellenőrzések célja azon kereskedelmi egységek kiszűrése volt, amelyek a fogyasztók szavatossági és jótállási igényeinek intézését nem a jogszabályoknak megfelelően végzik, valamint e jogintézmények kapcsán tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző magatartást folytatnak. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése terén 336 esetben ismételt ellenőrzésre is sor került, amelyek alapján 60 alkalommal állapítottak meg jogsértést a kormányhivatalok. A kifogásolási arány ennek alapján 18% lett.

A 2015. évi témavizsgálat adataihoz képest némileg csökkent a feltárt jogsértések aránya a jótállási jegyen adott tájékoztatások tekintetében, az ismételt ellenőrzések ugyanis az ilyen dokumentumok vizsgálata során a korábban tapasztalt 19%-hoz képest az esetek
18%-ában tártak fel jogsértést. Az üzletben, illetve az üzlethelyiségben kihelyezett tájékoztató anyagok vonatkozásában enyhe visszaesést tapasztaltak az első fokon eljáró munkatársak az ismételt ellenőrzések során, a kifogásolási arány ugyanis 3%-ról 7%-ra nőtt, a levélváltások során azonban az ismételt ellenőrzések keretében csupán 2 jogsértést tártak fel, amely 20%-os kifogásolási aránynak minősül. A szóban adott tájékoztatások terén a kifogásolási arány a 2015. évi adatok szerinti 25%-ról 28%-ra nőtt a 2016-os évben.

Az ismételt ellenőrzések adatait vizsgálva az állapítható meg, hogy a vállalkozások körében továbbra is gyakori volt a megtévesztő tájékoztatás az igényérvényesítési határidők tekintetében (34 esetben), valamint az, hogy a vállalkozások az általuk adott tájékoztatásokban kizárták, vagy nem biztosították egyes szavatossági, illetve jótállási jogok érvényesíthetőségét (14 esetben).

A vizsgálati jelentés ide kattintva elérhető.