Jelentés a reklámtevékenységre (különös tekintettel a szerencsejátékok reklámozására), a reklámközvetítésre és a médiahirdetési felületek (reklámhelyek) értékesítésére vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről

Az elmúlt évek tapasztalatai indokolttá tették, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság 2016-ban is kiemelt figyelmet fordítson a gazdasági reklámokkal kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesülésének vizsgálatára. A reklámok olyan jelentős eladásösztönző eszközök, amelyek nemcsak befolyásolják, de meg is határozzák a fogyasztók ügyleti döntéseit. A fogyasztók valóságnak megfelelő tájékoztatáshoz való jogának minden körülmények között érvényesülnie kell, így a termék megvásárlását, szolgáltatás igénybevételét népszerűsítő reklám nem tartalmazhat megtévesztő állítást.

A reklámközvetítői szerződések, illetve a reklámszolgáltatók vonatkozásában 2015 nyarán új szabályok kerültek bevezetésre, amely alapvető változásokat hozott a médiaügynökségek életében. Ezen jogszabályi rendelkezések maradéktalan érvényesülése érdekében indokolt volt a szóban forgó szabályok betartásának témavizsgálat keretében történő ellenőrzése.

Ezen túlmenően 2015-ben a szerencsejátékok reklámozására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó bírság összege tekintetében is speciális rendelkezés született. A módosítás legfontosabb célja – a szerencsejáték-reklámok jogsértő közzétételének súlyosabb szankcionálása által – ezen jogsértő reklámok visszaszorítása.

A 2016-os évben tehát kiemelt figyelmet kapott a reklámközvetítői díjra, valamint a szerencsejáték-reklámokra vonatkozó, közelmúltban bevezetett jogszabályi előírások ellenőrzése.

A témavizsgálat ideje alatt az ellenőrzést végző kormányhivatalok összesen 36 esetben vizsgálták, hogy a reklámközvetítői díjra vonatkozó, 2015-ben bevezetett jogszabályi rendelkezések megtartásra kerültek-e. A jelentés megírásának időpontjáig ezen szempont alapján 1 alkalommal került megállapításra jogsértés, valamint 5 eljárás még folyamatban volt. A kifogásolt esetben a reklámközvetítő a reklámozó irányába reklámközvetítési díjat nem számolt fel, a reklám közzétevőjétől azonban – egyébként a reklám közzétételi díjának
15%-ával megegyező összegű – jutalékot (egyéb juttatást) fogadott el.

A vizsgálati jelentés ide kattintva elérhető.