Jelentés a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi referens intézménye – 2014. év februárjában – a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését, ezáltal a jogkövető magatartás erősítését elősegítő céllal került bevezetésre.

A fogyasztóvédelmi hatóság a témavizsgálat során arról kívánt tájékozódni, hogy azon vállalkozások – amelyek számára a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása törvény által előírt kötelezettség – mennyire tartják be az erre vonatkozó rendelkezéseket.

A kormányhivatalok munkatársai a témavizsgálat ideje alatt összesen 218 alkalommal vizsgálták a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megtartását, amelyből 34 esetben (16%) állapítottak meg valamilyen jogsértést.

A kormányhivatalok munkatársai 8 esetben tapasztalták, hogy a vállalkozások a jogszabályi kötelezettségük ellenére nem foglakoztattak fogyasztóvédelmi referenst. 

8 esetben nem tettek eleget a vállalkozások annak a jogszabályi rendelkezésnek, mely szerint a vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében és a fővárosban, ahol székhelyén, telephelyén, fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik.  

3 esetben merült fel jogsértés a tekintetben, hogy a fogyasztóvédelmi referenst nem azon a legnagyobb népességszámú településen foglalkoztatták, ahol a vállalkozás székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy ügyfélszolgálattal rendelkezett. 3 eset kivételével valamennyi alkalommal megállapítást nyert, hogy a vállalkozás a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező fogyasztóvédelmi referenst alkalmazott, és a referensek szakiránya illeszkedett a foglalkoztató vállalkozás cégjegyzékben szereplő főtevékenységi köréhez.

Az ellenőrzés során a fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, illetve képzés rendszeres szervezését 10 esetben nem tudták hitelt érdemlően bizonytani.

Fontos azonban megemlíteni, hogy a kormányhivatalok több vállalkozás tekintetében is beszámoltak pozitív példákról. Ezek az esetek rámutattak arra, hogy a vállalkozások egy részénél a cél nem csupán a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, sokkal inkább egy fogyasztóbarát szemléletű vállalati gyakorlat kialakítása.

Pozitívumként értékelhető továbbá, hogy 8 kormányhivatal illetékességi területén lefolytatott vizsgálat jogsértés megállapítása nélkül zárult.

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján elmondható, hogy a vizsgálat alá vont vállalkozások többsége eleget tett a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeknek.

A vizsgálati jelentés ide kattintva elérhető.