Ünnep előtt ruhatisztítóba adta kedvenc darabját? Békéltető testületi tanácsok

Gőzerővel készülünk az ünnepekre, céges évzárókra és a szilveszteri bulira. Ezekre legtöbbször alkalmi ruhát veszünk fel. De mi történik akkor, ha a tisztítóba leadott alkalmi ruha, tisztítás után elszíneződik vagy szétszakad? Jár-e például kártalanítás? Az alábbiakban a Budapesti Békéltető Testület gyakorlatából ismerhetünk meg példákat. 

Több alkalommal adtak be olyan kérelmet az érintettek a Budapesti Békéltető Testülethez (BBT) a melyben a tisztítószalonba leadott alkalmi ruha tönkrement vagy a kabát összement.  Ráadásul az egyik esetben a fogyasztó egy olyan márkás alkalmi ruhát adott be a tisztítóba, amely több színű anyagból volt összeállítva és a vegytisztítás következtében az anyagok elszíneződtek. A fogyasztó kérte a vállalkozástól, hogy térítse vissza a tisztítás szolgáltatás összegét valamint a tönkrement ruha értékét, melyről számlát is csatolt. A vállalkozás azonban elutasította a kérelmet azzal, hogy a ruhában szereplő piktogram alapján megfelelően, vegyileg tisztította.

Álláspontja szerint, és erről textilmérnöki szakértői véleményt is csatolt, a ruha kivitelezésekor nem megfelelő minőségű anyagokat rögzítettek, így azért az eladó felel. A fogyasztó felkereste a ruhát forgalmazó vállalkozást és kérte vissza a ruha vételárát. A békéltető testületi eljárásban a fogyasztó részére a forgalmazó visszatérítette a ruha vételárát, mivel a vásárlástól számított hat hónapon belül jelentkezett a hiba.

Egy másik esetben a fogyasztó egy két éve vásárolt elegáns alkalmi gyapjú kabátot adott le a tisztítóba, ahol bio tisztítást javasolt az alkalmazott. A tisztítást követően a kabát összement és a bélése 3 cm-el kilógott, így a fogyasztó számára hordhatatlanná vált. A vállalkozás arra hivatkozott, hogy megfelelően tisztította és a fogyasztó nem bizonyította, hogy a kabát mérete korábban megfelelő volt-e. A vállalási jegyen bio tisztítás volt feltüntetve. A békéltető testületi eljárásban a fogyasztó a kabát eredeti vételárának a felét, valamint a tisztításért kifizetett összeget is visszakapta egy egyezség keretében. Az eljárásban a fogyasztó bizonyította, hogy a kabátba bevarrt címkén kizárólag vegytisztítás állt, de a vállalkozás ennek ellenére szabálytalanul bio tisztítást végzett.

Mit mond a jogszabály?

A Polgári Törvényköny minderről úgy rendelkezik: a tisztítási szolgáltatás megrendelésekor a fogyasztó egy olyan vállalkozási, fogyasztói szerződést köt, melyre vonatkoznak a hibás teljesítés esetén alkalmazandó szavatossági szabályok. A szolgáltatást nyújtó vállalkozás tehát hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan akkor, ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. A vállalkozást terheli a bizonyítás a tisztítást követő hat hónapon belül jelentkező probléma esetén, hogy a szolgáltatása körében mindent megtett, ami tőle elvárható volt. Ebben az esetben, ha a vállalkozás a ruhát nem a bevarrt forgalmazói címke kezelési utasítása alapján tisztítja, akkor az abból eredő kárért vagy hibákért felelősséggel tartozik. A hibás teljesítés esetén az elsődleges szavatossági lehetőség a javítás, tehát ha lehet, akkor újból ki kell tisztítani a ruhát, ha nem, akkor a tisztítási szolgáltatás díja visszajár, illetve a fogyasztó ezen felül követelheti a hibás teljesítésből eredő kárát is. A kár összegszerűségét azonban mindig a fogyasztónak kell alátámasztani bizonyítékokkal. Ez sokszor nehézségbe ütközik, mert már nincs meg a ruha számlája vagy már régebben vásárolta a ruhát vagy kabátot. A vállalkozás akkor mentheti ki magát, ha szakértővel is alátámasztva bizonyítja, hogy a tisztítási szolgáltatást megfelelően elvégezte, de a ruha minősége nem volt megfelelő. Ebben az esetben a fogyasztó a forgalmazó felé érvényesítheti a szavatossági igényét, feltéve, ha azt rendeltetésszerűen használta és a hiba jellege olyan, hogy okot adhat a hibás teljesítési igényre és még a 2 éves szavatossági időn belül van.

Mire figyeljenek a vásárlók?

  • Ha tisztításra bead egy ruhát vagy kabátot, akkor a vállalkozásnak felvételi jegyen rögzíteni kell, hogy milyen tisztítást rendelt meg.
  • Fontos, hogy szóban is kérdezzen rá, hogy milyen tisztítás javasol a termék anyagösszetételre is figyelemmel.
  • A felvételi jegyen továbbá rögzíteni kell a ruha pontos állapotát (foltos, szakadt, stb.), hiszen ez mindkét fél közös érdeke.
  • Őrizze meg a vásárolt termék nyugtáját vagy számláját, mert az ilyen tisztítási szolgáltatás igénybe vétele esetén csak akkor tudja érvényesíteni sikerrel a kárigényét, ha igazolja a ruha vásárlásának időpontját, illetve a vételárát.
  • A hibás teljesítésből eredő kárigény előterjesztésekor egy használt termék avult forgalmi értékével lehet számolni.

Forrás: Profit7.hu/BBT

 

 

Kategória: 
Share on Tumblr