Megvette már az ajándékot? Nem árt, ha megfogadja tanácsainkat!

A karácsonyi ajándékot általában nem az utolsó pillanatban vesszük meg. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy amennyiben a kötelező jótállás alá eső termék (pl. karóra, médialejátszó, háztartási készülék) gyártási hiba folytán olyan minőségi hibával rendelkezik, hogy a termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan (pl. nem indul el az elektromos vízforraló, a vásárolt okostelefon több funkciója sem használható, a beszélő játékbaba nem beszél), úgy speciális csereigényünkkel a vásárlástól számított három munkanapon belül élhetünk.

Érdemes tehát a vásárolt ajándék csomagolását akkor is felbontani még annak átadása előtt, ha ez bizonyos szépséghibával fog járni a termék eredeti csomagolását illetően, mivel kellemetlen meglepetés lehet ajándékozónak és ajándékozottnak egyaránt, ha csak a fa alatt derül ki, hogy a termék használhatatlan.

A fogyasztóvédelmi hatóság tehát az alábbiakat tanácsolja a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében:

  • Kötelező jótállás alá eső termék esetében lehetőség szerint ragaszkodjanak a mellékelt jótállási jegy szabályszerű kitöltéséhez a későbbi jogérvényesítési problémák elkerülése érdekében.
  • A blokkot is javasoljuk eltenni, jó tudni azonban, hogy a jótállásos termékek esetében minőségi kifogásunkat elegendő a jótállási jeggyel érvényesíteni. Így ha gondolja, nem muszáj átadnia az ajándékozottnak a blokkot is, ugyanakkor nem árt azt Önnek megőriznie, a vásárlástól számított két éven keresztül.
  • Ha a termék vásárlásától számított 3 munkanapon belül a készüléket kipróbálja, s az nem működik rendeltetésének megfelelően, úgy joga van a kereskedőhöz visszavinnie, és kérni a termék azonnali cseréjét.
  • Ha a terméket kicserélték, figyeljen a jótállási jegyre ugyanis új készülékhez új jótállási jegyet kell biztosítaniuk, vagy a régin jelezni kell a csere tényét (gyártási szám kijavításával, vásárlás idejének módosításával). Az új készülék esetében a 3 munkanapos cserekötelezettség, valamint a kötelező jótállás egyéves időtartama is újraindul. Az eredeti blokkot tartsa meg.
  • Felhívjuk azonban a fogyasztók figyelmét, hogy a három munkanapon belüli cserekötelezettség csak a tartós használatra rendelt, 10 000 forint feletti vásárlási értékű, a kormányrendelet mellékletében szereplő termékcsoportokra vonatkozik.

 

Mi is az a három munkanapon belüli cserekötelezettség?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet értelmében a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mindezek alapján a fogyasztó az azonnali cserére akkor jogosult, ha a tartós használatra rendelt termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot (pl. mobiltelefon esetben a telefonálást) akadályozza.

Kérdéses lehet bizonyos termékek, mint például az okostelefon esetében, hogy milyen állapotában minősül rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak. Mert lehet, hogy telefonálni lehet ugyan vele, de pl. nem működik a kamera része. A mai világban az okostelefont nemcsak, és elsősorban nem is csak telefonálásra használjuk, hanem mp3 lejátszóként, videó- és tévéfelvételek megtekintésére, diktafonként, internetezésre, játékra stb. Tehát ha a készüléket úgy hirdették, hogy az alkalmas ezen feladatok ellátására, a hiba pedig olyan jellegű, mely bármely funkció ellátását akadályozza, úgy álláspontunk szerint a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság már megkérdőjelezhető.

Amennyiben azonban a telefon rendeltetéseinek megfelelő használatra alkalmas, de minőségi hibás (például a hiba az, hogy a játékok akadozva futnak rajta, nem elég hangos a hangszóró, nem működik a fülhallgató része, vagy pl. csak az egyik kamera működik), úgy a vállalkozás jogszerűen veszi át a terméket – a jótállási igény keretében – javításra. Figyelemmel arra, hogy a kötelező jótállás idején a bizonyítási teher a kereskedő oldalán áll, így a hiba gyártási eredetének felderítése érdekében akár szakvéleményeztetésre is küldheti a készüléket.

A megfelelően érvényesített három munkanapon belüli csereigény esetén tehát a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál – előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget, ebből értelemszerűen következik a meghibásodott fogyasztási cikk azonnali kicserélésének kötelezettsége a forgalmazó részéről.

Amennyiben a három munkanapon belüli cserekötelezettség feltételeinek fennállása ellenére annak megsértését tapasztalja a kereskedő részéről, úgy panaszbejelentéssel a lakóhelye szerint illetékes, fogyasztóvédelmi hatáskörben elsőfokon eljáró Kormányhivatalhoz fordulhat.

 

 

 

Kategória: 
Share on Tumblr