Jelentés a csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek, lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évek óta kiemelt feladatának tekinti a csecsemők és kisgyermekek számára készített termékek folyamatos piacfelügyeleti ellenőrzését, melyek között igen fontos termékcsoportot alkotnak a csecsemők- és kisgyermekek részére készített ruházati termékek, lábbelik.

Az elmúlt években a Hatóság nagy figyelmet fordított a veszélyt jelentő csecsemő- és kisgyermekruhák felderítésére, amelynek kapcsán igen nagy mennyiségben sikerült kivonni veszélyes gyermekruhákat a forgalomból.

A kisgyermekek a ruháikra vagy a cipőikre rávarrt vagy ragasztott díszítéseket, flittereket, strasszokat, gyöngyöket könnyen leszedhetik a ruhákról, cipőkről, azokat a szájukba vehetik és ezek az apró elemek a légutakba kerülve fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermekekre nézve. Az ezévi vizsgálat ezért kifejezetten a 3 év alatti gyermekeknek készített, az ilyen díszítésekkel ellátott gyermekruhákra és lábbelikre irányult.

A vizsgálat célja annak ellenőrzése volt, hogy a mintavételezett – 3 év alatti gyermekeknek szánt –, különböző díszítésekkel ellátott csecsemő- és kisgyermek- textilruházati termékek és gyermek lábbelik mennyire biztonságosak, azok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. A vizsgálat során 46 fajta – termékbiztonsági szempontból gyanúsnak vélt – gyermekruha (35 db) és gyermek lábbeli (11 pár) mintavételére került sor.

A mintavételezett textiltermékek 97%-ánál (34 db), míg a gyermek lábbelik 91%-ánál (10 pár) állapítottunk meg valamilyen címkézési hiányosságot.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján mindössze 1 pár lábbeli és 5 db gyermekruházati termék felelt meg a termékbiztonsági előírásoknak. 40-féle termék (85,3%) esetében az azokon lévő apró díszítések – strasszok, gyöngyök, szegecsek stb. – a kelme felületéről igen kis erő hatására leváltak, ezzel használatuk a fulladásveszély miatt súlyos kockázatot jelenthetnek a gyermekek számára.

Ezenkívül 2 ruházati terméknél a díszítést biztosítótűvel rögzítették a babaruhákra, így azok a nem megfelelően alkalmazott díszítésekből adódó fulladásveszélyen kívül  szemsérülést is jelenthetnek a gyermekek számára.

A gyermek lábbelik közül 1 pár tipegő cipőnél kifogásoltuk a nem megfelelő formakialakítást, ugyanis az elkeskenyített orr-résszel és merevítő elemek (kéregmerevítő és orrmerevítő) nélkül készült lábbelik viselése egészségkárosító hatású, ezért ezen termékek használata során fennáll az egészségkárosító hatás súlyos kockázata.

Évek óta visszatérő gond a ruházati termékek ellenőrzése során, hogy a veszélyes termékek esetében a forgalmazói lánc felderítése, a termékek nyomon követése nagy nehézségekkel és kevés eredménnyel járnak. A bemutatott bizonylatokon a konkrét termék beazonosítására alkalmas adatok (azonosító jelölések, cikkszám, stb.) hiányoznak, általános megnevezést használnak (pl. gyerekruha), ami a beazonosítást, nyomon követést lehetetlenné teszi. A nyilatkozattételi felhívások a számlán megadott címről „nem kereste”, „cím elégtelen”, vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel visszaérkeznek a kormányhivatalokhoz. Számtalan eljárást kell megszüntetni azért, mert a bemutatott bizonylaton feltüntetett cég azt nyilatkozza, hogy a bizonylatot nem ő állította ki, valaki visszaélt az ő nevével.

A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról, illetve a súlyos kockázat miatt e termékek visszahívásáról a területileg illetékes kormányhivatalok intézkedtek.

 

A vizsgálati jelentés ide kattintva elérhető.