Békéltető Testületi szemmel az interneten történő vásárlások buktatóiról

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara átadta a kamara mellett működő békéltető testületnek a mai igényeknek megfelelő modern, korszerű technikai eszközökkel felszerelt irodahelyiséget, valamint a meghallgatások, illetve a tanácsadások lebonyolításához szükséges külön termet. Ebből az alkalomból beszélgetett a hiros.hu szerkesztősége dr. Horváth Zsuzsannával, a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület elnökével az interneten történő vásárlások buktatóiról.

Napjainkban szinte minden hagyományos módon folytatott kereskedelmi tevékenységnek megvan az online változata is. A távollévők között létrejött ügyletek azonban nemcsak előnyökkel, hanem bizonyos mértékű kockázattal is járnak, amelyet elsősorban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések ellensúlyoznak. - kezdte a Békltető testület elnöke.

Az online vásárlások során fokozottan fennáll a meggondolatlan szerződéskötés lehetősége. A fogyasztó rendelkezésére csak kevés információ áll a termékről, nem tudja a terméket a kezébe venni, megvizsgálni, felpróbálni, valamint ellenőrizni, hogy az áruról állított tulajdonságok ténylegesen megfelelnek-e a valóságnak. Az internetes vásárlásokban rejlő kockázatok csökkentése érdekében részletes tájékoztatási kötelezettség terheli a webáruház üzemeltetőjét, valamint a fogyasztók számára egy utólagos megfontolási időt (úgynevezett elállási jog) is biztosítanak.

Sok kellemetlenségtől és bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat - folytatta dr. Horváth Zsuzsanna  -, ha kizárólag olyan online üzletben vásárolunk, amelyeknek a honlapján részletes tájékoztatást adnak a vállalkozás nevéről, elérhetőségéről, a vásárolni kívánt termék ellenértékéről, a teljesítés feltételeiről, a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, továbbá a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről.

Nem javasolt olyan web­áruházból rendelni, amelyet nem lehet egyértelműen beazonosítani, például nem tüntetik fel a cégnevet, székhelyet, telefonszámot, e-mail-címet stb.

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül egyoldalúan visszaléphetünk és követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

Ha a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási idő akár 12 hónappal is meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék átvételének a napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja számunkra a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap lesz.

Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatunkat elsősorban az eladónak a webáruház honlapján közzétett e-mail-­címére küldjük el. Természetesen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik üzlethelyiséggel vagy vevőszolgálattal, elállási nyilatkozatunkat személyesen is átadhatjuk és az eladóval igazolt módon átvetethetjük.

A terméket csak akkor küldjük vissza, ha az eladó nem zárkózott el a termék visszavételétől, mivel ellenkező esetben, a termék visszaküldése után már a termék sem lesz a birtokunkban és kérdéses, hogy az eladó egyáltalán visszafizeti-e az általunk kifizetett összeget.

forrás: http://hiros.hu/

 

 

Kategória: 
Share on Tumblr