Jelentés a Gyermekeknek szánt maszkok és jelmezek vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja volt a maszkok és jelmezek égési tulajdonságainak meghatáro­zá­sa által a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikénysze­rí­tése érdekében a szükséges intézkedések megtétele. A tavalyi vizsgálat során a maszkok és jelmezek 50%-a esett kifogás alá, míg a szőrt vagy tollat tartalmazó maszkoknál és jelmezeknél ez az arány 100% volt, valamint a parókáknál is csak egy megfelelő terméket találtunk, ezért volt indokolt az ismételt ellenőrzés.

A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a 30 db termékminta közül 16 minta (53%) súlyos veszélyt jelent a gyermekek számára. A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes fogyasztóvédelmi osztályok intézkednek. Az ellenőrzés alapján indokoltnak tartjuk a termékcsoport rendszeres vizsgálatát a jövőben is.

A vizsgálati jelentés ide kattintva letölthető.