Jelentés a vendéglátó-ipari vállalkozások, a közterületi, illetve alkalmi értékesítést végző kereskedők, valamint a személyszállító szolgáltatást nyújtók tevékenységének nyári ellenőrzéséről, kiemelt figyelemmel a turisták által kedvelt helyszínekre

Az idegenforgalmi főszezon alatt hatósági ellenőrzésekre elsősorban a turisták által leginkább látogatott helyszínek vendéglátó-ipari egységei, közterületi, illetve alkalmi árusai, valamint a személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozások számíthattak. A hatósági ellenőrzések az egyes idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának vizsgálatára, valamint a vásárlói magatartást tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére fókuszáltak, ezáltal elősegítve a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét.

 

Az idei évben összesen 1 914 ellenőrzés történt, amelyek alkalmával 1 755 vendéglátó-ipari egység, 35 zenés, táncos rendezvény, továbbá 122 személytaxi-szolgáltató, illetve
2 személygépkocsis személyszállító vizsgálatára került sor.

A kormányhivatalok összesen 558 esetben állapítottak meg valamilyen jogsértést, amely 29%-os kifogásolási arányt eredményezett. Az idei adatokat összehasonlítva az elmúlt év vizsgálati adataival elmondható, hogy a kifogásolási arány – magasabb ellenőrzési szám mellett – országos szinten összességében 6 százalékponttal romlott.

A vendéglátó-ipari egységekben összesen 1 703 esetben (üzletben: 1 213; kitelepült egységnél: 490) történt próbavásárlás. A kormányhivatalok 255 esetben állapítottak meg valamilyen szabálytalanságot az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában, amely 15%-os kifogásolási arányt eredményezett. A próbavásárlások kifogásolási aránya az előző év adataihoz (18%) viszonyítva kismértékű javulást (3 százalékpont) mutat.

A kormányhivatalok a próbavásárlások alkalmával 151 esetben, összesen 11 032 Ft összegben állapítottak meg többletszámolást, amely átlagosan 73 Ft eltérést jelentett a fogyasztók hátrányára. A próbavásárlások során a legtöbb többletszámolást a helytelen italmérés (128 próbavásárlás), a valótlan ártájékoztatás (18 próbavásárlás), illetve a csomagolóanyag termék tömegébe történő belemérése (16 próbavásárlás) miatt állapították meg a kormányhivatalok munkatársai.

A próbavásárlások alkalmával az eladási ár vagy egységár részleges, illetve teljes hiányát 225 termék vonatkozásában kifogásolták az ellenőrzést végző munkatársak. A mérlegek hitelességét összesen 362 egységben vizsgálták. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vállalkozások 14%-a (50 egység) nem tudta igazolni a termékek értékesítése során használt mérlegek hitelességét. Az italmércék hitelességének ellenőrzését 1 257 egységben végezték el a kormányhivatalok munkatársai. A kiszolgált italmennyiségek kiméréséhez 37 vendéglátó-ipari egység (3%) nem rendelkezett hitelesített űrmércével.  A vásárlók könyvére vonatkozó jogszabályi előírásnak az ellenőrzött 1 213 üzlet közül 136 egység (11%) nem felelt meg.

A közterületi, illetve alkalmi rendezvényeken összesen 547 kereskedő tekintetében ellenőrizték, hogy az értékesítés során feltüntették-e nevüket, székhelyüket. Az említett jogszabályi előírásnak 46 vállalkozó (8%) nem tett eleget részlegesen vagy teljes körűen. A kormányhivatalok munkatársai 48 alkalommal drosztokon álló személytaxit ellenőriztek, míg 74 esetben próbautazással egybekötött ellenőrzés során vizsgálták, hogy a szolgáltatást végző személy a jogszabályoknak megfelelően végzi-e tevékenységét. Az álló személytaxik vizsgálata során összességében az ellenőrzött 48 vállalkozás 10%-ánál tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot az ellenőrzést végző felügyelők. A próbautazással egybekötött ellenőrzés során vizsgált 74 személytaxi-szolgáltató 34%-ánál tártak fel jogsértést a kormányhivatalok munkatársai. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján továbbra is indokolt az említett területek rendszeres ellenőrzése.

A vizsgálati jelentés ide kattintva letölthető.