Jelentés a biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenőrzéséről

2002. január 1-től jogszabály írja elő, hogy a személygépkocsi hátsó ülésén utazó, 12 évnél fiatalabb és 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni. Ez alól csak az mentesül, akinek a személygépkocsija nem alkalmas gyermekülés beszerelésére, illetve aki több gyermeket akar szállítani, mint ahány gyermekülés beszerelhető. Kivételt képez továbbá az az eset is, ha a gyermek a gépkocsi övével biztonságosan rögzíthető.

A gyermekek biztonsága érdekében fontos figyelemmel kísérni, hogy a kereskedelmi forgalomban csak megfelelő jóváhagyással rendelkező biztonsági gyermeküléseket árusítsanak, és a hozzájuk mellékelt magyar nyelvű vásárlási útmutatók kellően tájékoztassák a fogyasztókat a helyes és biztonságos használat, az összeszerelés, illetve az autóba szerelés módjáról.

Az ellenőrzés célja az előírásoknak nem megfelelő biztonsági gyermekülések kiszűrése volt, valamint a jogszabályi előírások érvényesítése a vizsgálat tárgyát képező termékek forgalmazásában.

A termékcsoport tekintetében átfogó piacfelügyeleti ellenőrzésre negyedszer került sor, 2006-ban, 2009-ben és 2015-ben már történtek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal közös termékellenőrzések.

Az ellenőrzés tárgyát képezték a különböző tömegcsoportba sorolt klasszikus és az ISOFIX biztonsági ülések egyaránt.

Az ellenőrzés során összesen 121 kereskedelmi egységben, 47 áruházláncban és üzletláncban, valamint 74 egyéb kiskereskedelmi egységben 441 fajta, 1183 db gyermekülés ellenőrzését végezték el a kormányhivatalok munkatársai, amelyek közül 38 fajta, 187 db
(16 %) termék esett kifogás alá a jelölések és a tájékoztatók tekintetében.

Az ellenőrzés alá vont ülések között 270 db a menetiránynak háttal rögzíthető, 370 db alternatív övútvonallal rendelkező, illetve 297 db ISOFIX ülés volt.

Az azonosító jelölés részleges vagy teljes hiányát 5 fajta, 8 db ülésnél (0,7%) tapasztalták a munkatársak, míg csak vonalkóddal beazonosítható terméket nem találtak az ellenőrzés során.

A gyártó nevét és címét nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően tüntették fel 11 fajta,  115 db (10%) ülés esetében, az importőr adatainak hiánya az e szempontból ellenőrzött, 161 fajta, 415 db termék 1%-ánál (4 fajta, 4 db ülés) volt kifogásolható.

A biztonságosságot igazoló Nemzetközi jóváhagyási jellel 1 db gyermekülés nem rendelkezett, a kötelező adatok feltüntetése tekintetében mindösszesen 4 fajta, 8 db (0,7%) termék volt kifogásolható.

Az előírt jelölések megléte és tartalmi megfelelősége szempontjából összességében szintén alacsony volt a kifogásolási arány. A gyártási év megadása 10 fajta, 103 db (9%) ülésnél, az övútvonal feltüntetése 5 fajta, 136 db (11%) terméknél hiányzott, míg a heveder helyes megvezetési útja nem volt egyértelműen megadva 2 fajta, 2 db (0,22%) ülés esetében. A menetiránynak háttal rögzíthető üléseknél kötelező figyelmeztető címke 5 fajta, 7 db (0,6%) ülésnél hiányzott. A menetirányban és menetiránynak háttal is használható gyermekülések esetében a használó gyermek tömegére vonatkozó figyelemfelhívás nem volt feltüntetve 2 fajta, 2 db (0,2%) terméknél.

Az alternatív övútvonallal rendelkező üléseknél az övútvonal valamennyi terméknél az előírásnak megfelelően feltüntetésre került.

Az ISOFIX üléshez kapcsolódó információk tekintetében hiányosság nem került megállapításra.

A biztonságos beszerelést, illetve a használatot segítő magyar nyelvű használati útmutató
26 fajta, 40 db (3%) ülésnél hiányzott, 20 fajta, 51 db (4%) ülés esetében tartalmilag kifogásolható volt, míg kicsomagolás nélkül nem volt látható 10 fajta, 17 db (1%) termék esetében.

Az ellenőrzések rávilágítottak arra, hogy a biztonsági gyermekülések jogszabályi előírásai a jelölések és tájékoztatók tekintetében kellően ismertek a gyártók és a kereskedelmi tevékenységet végzők körében, ezért a termékkör ellenőrzése a jövőben szúrópróbaszerűen javasolt.

 

A vizsgálati jelentés ide kattintve elérhető.