Az Európai Unió Bírósága szerint az előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép értékesítése önmagában nem minősül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak

Az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárás[1] keretében állást foglalt a telepített szoftverekkel értékesített számítógépekkel kapcsolatban.

A Bíróság szerint az olyan kereskedelmi gyakorlat, amely előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép értékesítésére vonatkozik, nem minősül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak, amennyiben az ajánlat nem ellentétes a szakmai gondosság követelményeivel, valamint nem torzítja a fogyasztó gazdasági magatartását.

A Bírság rámutatott, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlat megfelel egy átlagfogyasztó jogos elvárásainak, hiszen a fogyasztók jelentős része a számítógép és a szoftverek külön történő vásárlásához képest a szoftverekkel rendelkező és azonnal használható számítógép vásárlását részesíti előnyben.

A Bíróság a kérdéskör kapcsán kifejtette továbbá, hogy az egyes szoftverek árainak feltüntetésének elmaradása nem akadályozza meg a fogyasztót a tájékozott ügyleti döntés meghozatalában, és nem is készteti arra, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg. Mivel jelen esetben az egyes szoftverek árai nem minősülnek lényeges információnak, így az árak feltüntetésének elmaradása nem tekinthető megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak.

Az ítélet teljes szövege elérhető a http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-310/15 webcímen, közvetlenül innen.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az Európai Unió Bírósága elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.

 

Share on Tumblr