Felszámolási eljárás indult a Lowcostholidays Spain S.L. spanyolországi utazásközvetítő vállalkozással szemben

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ Magyarország (EFK) a spanyol társközpontjától értesült arról, hogy az egyik legnagyobb spanyol utazásközvetítővel, a Lowcostholidays Spain S.L-el szemben 2016. július 15-én felszámolási eljárás indult.

A spanyol fogyasztói központ tájékoztatása szerint a Lowcostholidays Spain S.L. 1.200.000 EUR összegű letétet (vagyoni biztosítékot) helyezett el annak érdekében, hogy ügyfeleiket kártalanítsák. Fontos megjegyezni, hogy ebből a letétből kizárólag azon fogyasztók részesülhetnek, akik az Lowcostholidays Spain S.L. vállalkozáson keresztül kötöttek utazási csomagra vontakozó szerződést.

A kártalanítási igény bejelentését megelőzően az érintett fogyasztóknak a spanyol központ az alábbiakat javasolja:

  • Mindenekelőtt az utazásukkal kapcsolatban kérjenek tájékoztatást az utazási irodájuktól és érdeklődjenek, hogy milyen jogaik vannak jelen helyzetben.
  • Amennyiben az utazás díjának befizetése bankkártyával történt, javasolt felkeresni a kártyakibocsátó bankot és úgynevezett „chargeback” eljárás keretében kérni a kifizetett jegy vételárának visszatérítését. A „chargeback” eljárás lényege az, hogy a bank egy már végrehajtott terhelést a számlatulajdonos utasítására visszavon. Az eljárás részleteiről, határidejéről és megindításának feltételeiről a számlavezető bank tud bővebb információval szolgálni.
  • Azon utasok, akik utasbiztosítást kötöttek, érdeklődjenek biztosítójuknál, hogy a biztosítás nyújt-e fedezetet erre az esetre.

Fontos tudni, hogy az igénybejelentéseket a következőkben leírtak szerint szükséges intézni. Először is az igényeket el kell küldeni a lowcosttravelswiss@smith.williamson.co.uk e-mail címre nyilvántartásbavétel érdekében. Majd a panaszt postai levélben vagy az info.lchspain@caib.es e-mail címre küldött e-mail útján, illetve a hivatalos panaszbejelentő nyomtatvány (innen letölthető) segítségével lehet benyújtani az illetékes spanyol turisztikai hatósághoz (Dirección General de Turismo). A panaszhoz csatolni szükséges az igénybejelentő személyes adatait (név, személyi azonosító okmány száma, lakóhely, telefonszám), részletesen le kell írni, hogy mi a panasszal érintett utazás vagy szolgáltatás, hogyan történt a szerződéskötés, és a szolgáltatás díja milyen módon került kifizetésre. Pontosan meg kell jelölni az igényt, azaz, hogy milyen megoldást várunk panaszunkra. Fontos, hogy valamennyi igényt alátámasztó dokumentumot (szerződés, számla, voucher, utazásra vonatkozó hirdetés) csatolni kell, így a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült költségek igazolását is. 

Amennyiben magyarországi lakóhelyű fogyasztónak vagyoni igénye merül fel a Lowcostholidays Spain S.L utazásszervezővel szemben, amelyet az előzőekben ismertetett módon nem sikerül rendezni, vagy esetleg további kérdés merül fel a témával kapcsolatban, javasolt az Európai Fogyasztói Központhoz fordulni. Az Európai Fogyasztói Központ tájékoztatást és ingyenes jogi segítségét nyújt a más EU-s tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában honos vállalkozásokkal szembeni határon átnyúló fogyasztói panaszok rendezésének, valamint a vagyoni igények és a fogyasztói jogok érvényesítésének megkísérlése érdekében. 

Az EFK-hoz fogyasztói tanácsadásért vagy panasz benyújtása érdekében az info@magyarefk.hu e-mail címen és a www.magyarefk.hu weboldalon elérhető online panaszbejelentő nyomtatványon lehet fordulni.

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: 
Share on Tumblr