Mit kell tudni a behajtási költségátalány megfizetéséről szóló felszólításokról?

K Ö Z L E M É N Y

2016. március 24-én lépett hatályba az az új szabályozás, amely a behajtási költségátalányról rendelkezik. Behajtási költségátalány a vállalkozások közötti szerződés esetén alkalmazható, amennyiben a kötelezett fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik. Ekkor a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak (kb. 12.500 Ft) megfelelő forintösszeget számolhat fel. Fontos kiemelni, hogy a kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha késedelmét kimenti, azaz például igazolja, hogy a levélben küldött számlát nem kapta meg.

A behajtási költségátalány érvényesítése az egyes közszolgáltatási szektorokban is jellemző, így például a villamosenergia-, és földgázszolgáltatás, valamint a víziközmű-szolgáltatások esetén is alkalmazható.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a behajtási költségátalány természetes személlyel, azaz lakossági fogyasztóval szemben nem érvényesíthető!

Amennyiben a fent említett közszolgáltatások területén lakossági felhasználóval szemben behajtási költségátalányt kíván érvényesíteni a szolgáltató, akkor a fogyasztónak meg kell kísérelnie az ügy rendezését az adott vállalkozással. Ennek eredménytelensége esetén lehet panaszt benyújtani az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez, amelynek az elérhetőségei megtalálhatóak http://www.nfh.hu/teruleti honlapon.

A behajtási költségátalány kapcsán kiemelendő, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel a vállalkozások panaszaival kapcsolatban, kizárólag a lakossági fogyasztók esetében tud vizsgálatokat folytatni.

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

 

 

 

Share on Tumblr