Jelentés a gyermekkerékpárok és kerékpáros gyermekülések laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A kisgyermekek testi épségének megóvása érdekében joggal várható el, hogy a számukra készült kerékpárok, illetve gyermekülések megbízhatóak, tartósak, biztonságosak és kényelmesek legyenek. A nem megfelelő kialakítású, szilárdságú és stabilitású termékek balesetet okozhatnak, de a jelölések, a használatra vonatkozó lényeges információk hiánya is befolyásolhatja a biztonságos használatot.

A korábbi évek ellenőrzései során a biztonsági követelmények teljesülése terén tapasztalt magas kifogásolási arány indokolta a kereskedelmi forgalomban megtalálható és az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő gyermekkerékpárok és kerékpárra szerelhető gyermekülések felkutatását, a termékek biztonságos használatára utaló figyelmeztető feliratok, használati útmutatók meglétének és tartalmának ellenőrzését.

A vizsgálat a 435 mm és 635 mm közötti ülésmagasságú kétkerekű járművekre, valamint a már segítség nélkül ülni tudó, 9 hónaposnál idősebb és 5 évesnél fiatalabb életkorú, illetve a 9 - 22 kg tömegű gyermekek szállítására alkalmas, kerékpárra szerelhető gyermekülésekre terjedt ki.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkatársai összesen 208 kereskedelmi egységben, 736 fajta, összesen 1432 db termék ellenőrzését végezték el, amelyek közül 102 fajta, 214 db (15,0%) esett kifogás alá a tájékoztatók és azonosító jelölések tekintetében.

A vizsgálat 448 fajta, 861 db gyermekkerékpárra és 288 fajta, 571 db gyermekülésre terjedt ki, mely utóbbiak közül valamennyi hátra vagy csomagtartóra szerelhető ülés volt.

A gyermekkerékpároknál 63 fajta, 135 db (15,7 %), míg a gyermeküléseknél 37 fajta, 73 db (12,8%) termék esetében történt valamilyen hiányosság megállapítása.

Az azonosító jelölés részleges vagy teljes hiányát 31 db (3,6%) kerékpárnál és 17 db ülésnél (3,0%) tapasztalták a kormányhivatalok munkatársai.

A gyártó nevét és címét nem, vagy nem az előírásoknak megfelelően tüntették fel 90 db gyermekkerékpár (10,5%) és 12 db (2,1%) gyermekülés esetében, az importőr adatainak hiánya az e szempontból ellenőrzött, 331 db kerékpár 3,0%-ánál (10 db kerékpár), illetve 173 db ülés 3,5%-ánál (6 db ülés) volt kifogásolható.

A vizsgált gyermekkerékpárok biztonságossági követelményeinek teljesülésénél csak kis számban jelentett problémát a használati útmutató hiánya, illetve, hogy az magyar nyelven nem állt rendelkezésre (0,7%).

A tájékoztatás tartalmi megfelelőségét a korábbi ellenőrzésekhez viszonyítva kisebb, 9,3%-os arányban kifogásolták a felügyelők a gyermekkerékpároknál. Ezek az információk a biztonságos használatot befolyásoló körülmények veszélyeire hívják fel a fogyasztó figyelmét, ezért nagyon fontos a megadásuk.

A biztonságot érintő jelölések megléte tekintetében összesen kifogásolt 39 db (6,8%) gyermekülésnél a terhelhetőség, a súlypontjelölés és a felszerelés helye tekintetében nem került hiányosság megállapításra. A hátsó csomagtartóra szerelhető üléseken kötelezően feltüntetendő figyelmeztetés az e szempontból ellenőrzött termékek (149 db) 26,2%-ánál hiányzott, vagy csak idegen nyelven állt rendelkezésre.

A vásárlási információk tekintetében 1,4%-os, míg a használati útmutató vonatkozásában 4,0%-os kifogásolási arány volt tapasztalható a gyermeküléseknél. Leggyakoribb hibaként a biztonságot érintő figyelmeztetések hiányoztak (18 db, 3,2%), illetve azok tartalmilag nem megfelelőek voltak (15 db, 2,6%).

A biztonsági vizsgálatok elvégzéséhez 5 db gyermekkerékpárból és 3 db kerékpáros gyermekülésből történt mintavétel. A laboratóriumi vizsgálat eredményei alapján megállapítást nyert, hogy négy darab gyermekkerékpár (80%-os kifogásolási arány), valamint egy darab gyermekülés (33 %-os kifogásolási arány) nem elégíti ki a követelményeket, a használat során veszélyeztetik a gyermekek egészségét és biztonságát.

A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított közepes, nagy, illetve súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes megyei kormányhivatalok intézkedtek.

 

A vizsgálati jelentés ide kattintva elérhető.