Jelentés a cigaretták kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának vizsgálata

A Korm. rendelet 5. §-a szerint: a szabadforgalomba bocsátott cigaretta hozama nem tartalmazhat cigarettánként többet, mint 10 mg kátrányt, 1 mg nikotint és 10 mg szén-monoxidot, továbbá a termék jelölésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó 6. § szerint a fogyasztói csomagolási egységen jelölni kell cigaretta esetében a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalom, illetve hozam számszerű értékét a következő módon:

„Kátrány X mg/cigaretta” (ahol X egészre kerekített szám),

„Nikotin Y mg/cigaretta” (ahol Y egészre kerekített szám),

„Szén-monoxid Z mg/cigaretta” (ahol Z egészre kerekített szám).

Jelen vizsgálat célja tehát – a bevezetésben is kifejtettek alapján – a kereskedelmi forgalomban előforduló, szúrópróbaszerűen mintavételezett cigaretta termékek kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának vizsgálata volt annak vonatkozásában, hogy azok nem lépik-e túl a Korm. rendeletben rögzített felső határértéket, valamint megfelelnek-e a termék regisztrációs lapján, illetve a fogyasztói csomagolási egységen jelölt értékeknek.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évről évre végez ellenőrzést a kereskedelemben található cigarettákra vonatkozóan.

A 2016. évben 18-féle minta került vizsgálat alá, melynek eredményeként megállapítást nyert, hogy a mért kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozam értékek a jogszabályban előírt felső határértékeket nem lépik túl, illetve megfelelnek a termék jelölésén szereplő értékeknek valamennyi vizsgált termék esetén. A vizsgálatba a legalacsonyabb hozamú termékektől kezdve a legmagasabb hozamúakig bevonásra kerültek a minták, így gyakorlatilag minden „erősségi” kategória ellenőrzés alá esett.

A pozitív vizsgálati eredményben vélhetően szerepe lehet a hatósági monitoring vizsgálatnak is, melynek tükrében az eredményektől függetlenül, a következő években is folytatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a cigaretta termékek ellenőrzését a Korm. rendelet kijelölése alapján.

 

A vizsgálati jelentés ide kattintva elérhető.