Termékbemutatón járt, speciális elállási jogát - az alábbi okok miatt - nem tudja gyakorolni, de mit tehet még?

Remélhetőleg már közismert tény, hogy amennyiben üzleten kívül, fogyasztóként vásárolunk, például egy termékbemutatón, speciális elállási jogunk van. A szerződés megkötésétől, de legkésőbb a megvásárolt termék kézhezvételétől számított 14 napunk van arra, hogy a szerződéstől további kötöttségek nélkül elálljunk.

De mi a helyzet akkor, ha kiderül, hogy a termékbemutató helyszíne a vállalkozás üzletének, telephelyének számított, vagy akkor ha letelt a 14 nap, s utána jövünk rá, hogy mégsem szeretnénk a terméket?

A speciális elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20.§-a szerint:  Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót meghatározott határidőn belüli indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót meghatározott határidőn belüli indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  - a terméknek,
  - több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  - több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  - ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
  a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

  számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jog kapcsán felmerülő tisztázandó kérdés az, hogy mi minősül üzleten kívüli vásárlásnak.
 

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés

üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek az olyan fogyasztói szerződés számít,
- amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg (pl. egy vendéglőben tartott termékbemutatón);
- vagy amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen
- amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen (pl. telefonon megkereste a fogyasztót, meghívott küldött, s a fogyasztó annak hatására ment el és kötött szerződést a vállalkozással)
- amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése (pl. termékbemutatóval egybekötött kirándulás, egyéb esemény, pl. múzeumlátogatás, fürdőzés)
 

Mi a helyzet akkor, ha a szerződés megkötése a vállalkozás üzlethelyiségében történt?

Alapvetően más a helyzet akkor, ha a vállalkozás üzlethelyiségében történik az áru bemutatása és a szerződéskötés. Ilyen esetben ugyanis pontosan olyan a helyzet, mintha csak betért volna egy pl. elektromos szaküzletbe, és vásárolt volna egy porszívót. Erre az esetre ugyanis nem vonatkozik a Korm. rendelet szabályozása, így írásbeli szerződést sem feltétlenül fog kapni.

Ha nem egyértelmű az Ön számára az az információ, hogy nem üzlethelyiségen kívül kötött szerződésről van szó, gyanúra adhat okot, ha csak egy megrendelő lapot, vagy nyilatkozatot íratnak Önnel alá, nem pedig szerződést. Ilyenkor érdemes rákérdeznie - ha a felvilágosítás addig a vállalkozás részéről nem történt meg -, hogy jelenleg a vállalkozás üzlethelyiségében tartózkodnak-e. Ha igen a válasz, akkor azt jelenti, hogy Önt nem védik azok a speciális garanciák, melyek az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkoznak (pl. 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog, tájékoztatás elmaradása esetén akár 12 hónapra meghosszabbodó elállási jog stb).

Ha a fentiek ismeretében köti meg a szerződést, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy a vásárlás kapcsán "csak" a jótállásra és a szavatosságra vonatkozó rendelkezések alkalmazhatóak, pl. ha a termék - akár 14 napon belül - elromlik, a vállalkozás azt elsősorban javítani, ill. cserélni köteles, a szavatosságon alapuló szerződéstől való elállási jogát csakis a legvégső esetben érvényesítheti (ha sem javításra, sem cserére nincs lehetőség, ill. árengedménnyel sem orvosolható a probléma).

Legtöbbször azonban ilyen termékbemutatón is adnak szerződést az ügyfeleknek, abban általában szerepel egy mondat, és előtte egy jelölőnégyzet kipipálva, miszerint Ön tudomásul veszi a szerződés aláírásával, hogy a szerződés a vállalkozás üzlethelyiségében jött létre.
 

Üzlethelyiségen kívül vásárolt, de letelt a 14 nap

A fentiekkel ellentétben Ön bizonyosan üzlethelyiségen kívül vásárolt, tehát megilletnék Önt a Korm. rendelet speciális védelmi garanciái, ugyanakkor csak a termék kézhezvételét követő 14 napon túl, mondjuk egy hónap múlva gondolja meg magát. mégis mit tehet?

Ritkán, de előfordulhat, hogy Önt a szerződéskötés során nem, vagy nem megfelelően tájékoztatták arról, hogy a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. (Pl. ez a tájékoztatás egyáltalán nem szerepelt az Ön által aláírt szerződésben, s egyéb papírokban).

A Korm. rendelet szerint ez esetben az Ön elállási joga meghosszabbodik, mégpedig addig, amíg a vállalkozás nem pótolja az erre vonatkozó tájékoztatását (akkor a tájékoztatástól számított 14 napra), ennek hiányában pedig akár tizenkét hónapra is. Ellenőrizze tehát szerződését, hogy szerepelt-e benne a megfelelő tájékoztatás. Ha nem, akkor elállási nyilatkozatát küldje meg a társaság székhelyére, címére a szokásos módon, melyben hivatkozzon a tájékoztatás elmaradása miatt később gyakorolt elállási jogára.
 

Mit tehet még?

Ha kiderült, hogy üzlethelyiségben vásárolt, vagy ugyan üzlethelyiségen kívül vásárolt, de a jogvesztő 14 napos határidő letelt (s az elállási jogáról szóló tájékoztatást is szakszerűen megkapta), akkor sem kell kétségbe esnie.

Szerencsésebb esetben Ön nem fizette ki egyben a termék vételárát, hanem azt részletekben teljesíti. Ez esetben Ön bármely határnappal felmondhatja a szerződést, de az addig befizetett összeg (pl. foglaló, havi részletek) a vállalkozást jogosan illetik meg, azt nem kell visszafizetniük az Ön számára. Illetve bizonyos vállalkozások ez esetben a vásárolni kívánt termék vételárának bizonyos százalékát kötbérként követelik meg.

Ugyanakkor talán a lehető legkevesebb veszteséggel így záródik Önnek az üzlet, s bár bizonyos pénzösszeget nem kap vissza, mentesül az akár további évekre szóló havi fizetési kötelezettség alól. Ne felejtse el, hogy amennyiben hitelre vásárolt, a hitelszerződés ügyében is el kell járnia a szerződés felbontása kapcsán.

Ha a teljes vételárat kifizette, úgy sajnos csak arra van lehetősége, hogy pl. magánforgalomban, aukciós oldalakon a terméket értékesítse.
 


enlightened További hasznos információk a termékbemutatók kapcsán honlapunkon: http://www.nfh.hu/termekbemutatok

enlightened További hasznos cikkeket olvashat fogyasztóvédelmi blogunkban: http://fogyasztovedelmi.blog.hu/

 

Kategória: 
Share on Tumblr