Jelentés a gombelemek vizsgálatáról

A témavizsgálat célja a Magyarországon forgalomba hozott gombelemek kémiai összetételének felmérése volt.

A galvánelemek jelen vannak mindennapi életünkben, ezért nehézfém tartalmú hulladékként való megjelenésük miatt környezetvédelmi okokból kifolyólag fokozott figyelmet igényelnek. A gombelemek különösen érintettek ebben a kérdésben, mivel a nem környezetbarát technológiával gyártott típusoknál a robbanáshoz vezető gázképződés elkerülése érdekében sok esetben higany vegyületeket tartalmazó elektrolitot alkalmaznak. Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2006/66/EK irányelvében foglaltakkal összhangban (a továbbiakban: Irányelv), az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2015. október 2-tól tiltja a 0,0005 tömegszázaléknál nagyobb higanyt tartalmazó elemek és akkumulátorok forgalmazását.

A gyártóknak a különösen mérgező higanyt tartalmazó gombelemeket az Irányelv, valamint a Korm. rendelet – 2016.10.02-tól érvényes – előírásának való megfelelés érdekében technológiai fejlesztésekkel és esetenként bonyolultabb technológia alkalmazásával kevésbé környezetszennyező típusokkal kell kiváltaniuk, illetve azokban a megfelelő tisztaságú alapanyagok felhasználásával a megadott határérték alá kell csökkenteniük e veszélyes anyag mennyiségét.

A témavizsgálat során összesen 26-féle minta vételezésére került sor, melyek között 2-féle henger alakú, közös burkolatban elhelyezett gombelemekből álló 12 V-os elemcsomag, és 24-féle 1,5 V-os gombelem volt. A vizsgált termékek között 4-féle rendelkezett a kerekes hulladékgyűjtő alatt elhelyezett „Hg” jelöléssel.

A Korm. rendeletben megadott követelmény 18 termék esetében nem teljesült. A mincell LR41 AG3/1.5V és a Camelion Watch Battery AG11 1.5 V gombelem esetén ugyan fellelhető a csomagoláson a higany tartalmat jelölő „Hg” vegyjel, azonban e két termék esetén a forgalomba hozatal időpontjának megállapítása a kormányhivatalok feladatát képezik, amelyet követően dönthető el a forgalmazás jogszerűsége. A többi 16 termék esetén a „Hg” vegyjel hiánya miatt megállapítható, hogy a forgalomba hozatal – annak időpontjától függetlenül – nem felelt meg a Korm. rendeletben megadott feltételeknek.

A gombelemek vizsgálatának egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a 2012. évi ellenőrzés eredményével ellentétben a jelenlegi termékek között már környezetbarát – 0,0005 tömegszázalékot meg nem haladó higanytartalmú – elemek is találhatóak. Azonban a termékek kétharmada továbbra sem felelt meg a Korm. rendeletben meghatározott követelményeknek.

Környezetvédelmi szempontokon túlmenően a higany tartalmú elemek használatának egészségügyi vonatkozásai is vannak, így a „Hg” vegyjel hiánya termékbiztonsági problémaként is felmerül. Jelen témavizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy a galvánelemek körében a jövőben is célszerű folytatni a hatósági ellenőrzéseket, hogy ezáltal a Korm. rendeletben meghatározott követelmények, illetve előírások maradéktalanul teljesülhessenek.

 

A jelentés ide kattintva letölthető.