Indul a bicikliszezon - legyünk körültekintőek!

A tavaszi, kora nyári napsütés a terekre, parkokba csábítja a gyermekeket, felnőtteket egyaránt, akik gyaloglás helyett szívesen választják a kerékpárt. A testi épség megóvása érdekében joggal várható el, hogy ezek a termékek megbízhatóak, tartósak, biztonságosak legyenek. A nem megfelelő szilárdságú és stabilitású, vagy a nem megfelelő fékhatású kerékpárok balesetet okozhatnak, de sok esetben a jelölések, a kerékpárra vonatkozó lényeges információk hiánya is befolyásolhatja a biztonságos használatot.

A kerékpárok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

  1. Tricikli (kicsi háromkerekű kerékpár) - A gyermek által mozgásba hozott közvetlen áttételű, az első keréken lévő pedállal hajtott játék, amelyet 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára készítettek.
  2. Szabadonfutós játékkerékpár - Olyan támasztókerekes vagy anélküli, legfeljebb
    435 mm legnagyobb ülésmagasságú, kétkerekű jármű, amelyet többnyire a rajta ülő személy izomereje hajt meg elsősorban olyan pedálokkal, amelyek nem merev áttéttel működnek.
  3. Fiatal gyermekek számára készült kerékpár - 435 mm és 635 mm közötti ülésmagasságú olyan kétkerekű (támasztókerékkel kiegészíthető) jármű, amely kizárólag a kerékpáron ülő személy izom munkája által, pedál segítségével hajtott.
  4. Futókerékpárok, valamint sporteszközként vagy közutakon, közlekedési eszközként szolgáló kerékpárok

A kerékpárokra - az 1. és 2 csoport kivételével - nincs hatályos külön jogszabály, ellenben típusonként (fiatal gyermekek számára készült kerékpár, túrakerékpár, BMX kerékpár stb.) vonatkoztathatók rájuk honosított, harmonizált szabványok, amelyek a biztonsággal kapcsolatos követelményeket is tartalmazzák.

Az 1., illetve a 2. csoportba sorolandó termékekre - külön jogszabályként - a gyermekjátékok biztonságáról szóló rendelet és az ehhez szorosan kapcsolódó szabvány fogalmaz meg előírásokat. A rendelet szerint a tricikliken és játékkerékpárokon a gyártónak fel kell tüntetnie a megfelelőséget igazoló „Œ” jelölést, valamint a biztonságos használatot segítő, alábbi figyelmeztetéseket: „Védőfelszereléssel használandó. Közúti forgalomban nem szabad használni.”

A rendelet kitér arra is, hogy a játékhoz mellékelt használati utasítás emlékeztessen a játék óvatos használatára, mivel ügyességet kíván az esések vagy ütközések elkerülése, amelyek a használónak vagy harmadik személynek sérülést okozhatnak, valamint tartalmazzon ajánlást a védőfelszerelésre vonatkozóan.

Szinte valamennyi kerékpártípusra vonatkozó szabvány előírja, hogy a gyártónak a kerékpárhoz mellékelnie kell egy használati útmutatót, amelyben az adott ország nyelvén feltüntetendők a biztonságos használat és karbantartás szempontjából legfontosabb figyelmeztetések, illetve utasítások. Ide tartoznak a használat körülményeit leíró, a beállításokat, csere-és pótalkatrészeket megadó és a tisztításról szóló információk egyaránt.

Lényeges, hogy minden kerékpárt - függetlenül a típusától - el kell látni azonosító jelöléssel, és a terméken vagy csomagolásán meg kell adni a gyártójának, illetve EU-n kívüli származás esetén az importálójának adatait (név, cím vagy egyéb elérhetőség).

Abban az esetben, ha vásárláskor a fentiekben leírt jelölések, figyelmeztetések, információk nem állnak a fogyasztó rendelkezésére (nincsenek a terméken rögzítve, hozzá csomagolva vagy nem adják át a helyszínen), kezeljük a termék biztonságosságát fenntartásokkal az esetleges balesetek megelőzése érdekében.

 


HASZNOS OLVASNIVALÓK:


 

 

 

Kategória: 
Share on Tumblr