Piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi együttműködés a Magyar–Szerb GVB keretében

2016. március 17-18. között Budapesten tartotta nyolcadik ülését Magyarország és a Szerb Köztársaság Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottsága (továbbiakban: GVB), amelyre a két ország között 2005-ben létrejött Gazdasági Együttműködési Megállapodás értelmében került sor.

A GVB legfőbb célja a két ország közötti befektetések ösztönzése és a gazdasági kapcsolatok élénkítése, amely célok elérését támogatja a piacfelügyelet és fogyasztóvédelem területén folytatott kétoldalú együttműködés erősítése is. Az NFH a fentiekre tekintettel kiemelt figyelmet szentel a Magyar–Szerb GVB tevékenységében való részvételnek is, így képviseltette magát annak múlt heti ülésén.

Dr. Aranyi Péter, az NFH Stratégiai, Nemzetközi és Humánpolitikai Főosztályának vezetője a szerb felet képviselő Vesna Novakoviccsal, a szerb Kereskedelmi, Turisztikai és Telekommunikációs Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárával egyeztette a jegyzőkönyv vonatkozó szövegét a GVB 2016. március 17-én tartott szakértői ülésén.

A felek közösen áttekintették azokat a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti kérdésköröket, amelyek terén a későbbiekben szorosabb együttműködést kívánnak folytatni. Megállapodtak abban, hogy az információ- és tapasztalatcserén túlmenően lehetőségeik függvényében megteremtik a közvetlen együttműködés kereteit is.

A fentiekre tekintettel a magyar fél a GVB szakértői ülésen jelezte, hogy a szerb fél erre irányuló kérésére kész segítséget nyújtani a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti tárgyú közösségi joganyag alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok átadásában, valamint örömmel működik együtt a piacfelügyeleti szakemberek képzésében.

A felek elkötelezettek a egymás intézményrendszerének és a vonatkozó fogyasztóvédelmi és termékbiztonsági tárgyú nemzeti jogszabályok és kormányzati stratégiák mélyebb megismerése mellett is. Ennek elősegítése érdekében nyitottak vezetői és szakértői szintű tanulmányutak megvalósítására. Helyettes államtitkár asszony ennek fényében örömmel vetette fel, hogy az Európai Bizottság Technikai Segítségnyújtási és Információcsere Program, a TAIEX keretein belül a közeljövőben szívesen vennének részt szakértői cserén a magyar társhatóságnál. A felek együttműködésük konkrét kereteinek lefektetése érdekében egyeztették a 2010-ben kötött kétoldalú nemzetközi megállapodásuk megújításául szolgáló szándéknyilatkozat szövegének tervezetét is, amelynek aláírására várhatóan ez év közepén kerül majd sor.

A GVB szakértői ülését követően Vesna Novakovic asszony és Maja Mandrapa Gasic, a szerb Kereskedelmi, Turisztikai és Telekommunikációs Minisztérium kétoldalú gazdasági együttműködésekért felelős helyettes államtitkára látogatást tett az NFH-nál is. A látogatás keretében szakmai egyeztetést folytattak dr. Szente István főigazgató úrral, lehetőségük nyílt betekinteni a Mechanikai és Villamos Laboratórium és az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium munkájába, megismerkedtek a tavalyi év folyamán az NFH által felállított IT laborral, valamint az Európai Fogyasztói Központ kollégáival is alkalmuk nyílt a szakmai eszmecserére.

 

 

Share on Tumblr