Szépkorúakat érintő prevenciós előadások Bács-Kiskun megyében

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály az elmúlt évekhez hasonlóan, a 2015-ös évben is előadás-sorozatot indított a tudatos fogyasztóvá válás elősegítése érdekében. A fenti prevenciós tevékenység keretében kiemelt célként kezeli a hatóság a koruknál fogva kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, idősebb korosztályhoz tartozó fogyasztói réteg széleskörű tájékoztatását.

Mindez annak érdekében történik, hogy az időskorúak minél jobban el tudjanak igazodni a mai fogyasztói társadalmat jellemző újszerű vásárlási formák forgatagában. Ahhoz ugyanis, hogy az idősödő társadalom a modern kor fogyasztói kihívásainak meg tudjon felelni, a hangsúlyt a problémák megelőzésre kell helyezni, továbbá az idősek lehetőségeit a társadalomban való aktív részvétellel is növelni szükséges.

Mindezek alapján Hatóságunk 2015. évben is több nyugdíjas klubot, napközi otthont és idősek otthonát keresett meg, amelynek eredményeként munkatársaink összesen 23 alkalommal, mintegy 450 nyugdíjas, időskorú személy részére tartottak fogyasztóvédelmi tárgyú előadásokat Bács-Kiskun megyében.

Az előadások témája a nyugdíjas klubok igényei szerint érintette az árfeltüntetéssel, a jótállási és szavatossági jogokkal, a minőségi kifogások intézésével, a termékek biztonságosságával, illetve a mindennapi életben előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos lényeges tudnivalókat.

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatósághoz jelentős számban érkeznek panaszok az árubemutatókat tartó vállalkozások tevékenységével kapcsolatban, így valamennyi előadás kiemelten foglalkozott az idősebb korosztályt célzó termékbemutatók kérdéskörével.

A korunk fogyasztói társadalmát jellemző tömegtermelés ,,áldozatai’’ ugyanis elsősorban e korcsoportból kerülnek ki: A mai idős emberek aktív életük nagy részében még olyan fogyasztói környezetben éltek, ahol nem a gazdasági verseny uralta piacgazdaság volt jellemző. A szűkös kínálat miatt az üzleteknek nem volt szükségük arra, hogy különböző vásárlást ösztönző eszközöket alkalmazva növeljék bevételüket. Ebből kifolyólag ezen eszközök ismeretének hiányában a jelen kor idős fogyasztói a részükre közvetített információk valóságtartalmában nem kételkednek, s feltétel nélkül elhiszik a szlogenek kínálta ,,csodákat’’, különösen, ha az őket foglalkoztató mindennapi problémáikra kínálnak megoldást.

Az előadások során így tájékoztatást nyújtottunk az árubemutatókkal kapcsolatos fontosabb jogszabályi rendelkezésekről, gyakorlati példákkal és megtörtént esetekkel hívtuk fel a figyelmet a leggyakrabban előforduló jogsértésekre, illetve hasznos tanácsokkal láttuk el a résztvevőket annak érdekében, hogy a jövőben kellően tájékozottan tudjanak eljárni.

A téma aktualitását igazolta az is, hogy az előadások elején feltett kérdésre, miszerint „Önök vagy ismerősük vett-e már részt termékbemutatón?”, a hallgatóság túlnyomó része igenlő választ adott, szinte nem volt olyan a résztvevők között, aki ne találkozott volna már ilyen jellegű rendezvénnyel.

Az előadásokat követően minden alkalommal lehetőség nyílt arra, hogy a hallgatóság megossza tapasztalatait Hatóságunk munkatársaival, illetve bátran kérdezhettek bármilyen fogyasztóvédelmi tárgyú témakörben. Kiemelhető továbbá, hogy az előadások során a Hatóságunk és a fogyasztók között kialakult közvetlen kapcsolatra tekintettel, több alkalommal ígéretet kaptunk arra, hogy az árubemutatók helyszínére és időpontjára vonatkozó információkkal segítik Hatóságunk munkáját. Ennek eredményeként Hatóságunk a fogyasztók segítségével hatékonyabban tud fellépni az időskorú személyek védelme érdekében.

A törvényhozás is észlelte a fenti probléma fontosságát, ezáltal a közelmúltban elfogadott törvényi rendelkezések értelmében árubemutatókon nincs lehetőség áruhitel igénylésére, a fogyasztókat nem lehet ajándékokkal és ingyen ebédekkel elcsábítani az előadásokra, valamint az árubemutatókat tartó vállalkozások kötelesek az esetlegesen felmerülő fogyasztói reklamációk kezelésére ügyfélszolgálatot működtetni.

A szigorodó jogszabályi környezetre és a fogyasztók minél szélesebb körű tájékoztatására tekintettel reméljük, hogy a jövőben minél kisebb számú fogyasztó fog áldozatul esni a vállalkozások árubemutatós trükkjeinek. Annak érdekében, hogy az árubemutatókkal kapcsolatos fontos tudnivalók minél több fogyasztóhoz eljussanak, előadásainkkal 2016-ban is elő kívánjuk segíteni e korosztályt érintő társadalmi érdek érvényre juttatását.

 

forrás:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Kategória: 
Share on Tumblr