Észt kollégák látogatása az NFH-nál

Az Európai Bizottság Jogi és Fogyasztói Főigazgatósága égisze alatt működő CPC Bizottság (Consumer Protection Cooperation Committee) az Európai Uniós tagállamok között a fogyasztóvédelem területén folytatott kooperáció érdekében jött létre. A CPC Bizottság a fogyasztóvédelmi tárgyú közös projektek mellett a tagállamok közötti együttműködés fontos területeként tekint többek között a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai közötti tudásmegosztásra is. Ennek jegyében kerülnek kiírásra szakmai szakértőcsere-programok a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok munkatársai számára. A csereprogram keretében a fogyasztóvédelmi szakértők más tagállamok társszerveinél tehetnek pár napos látogatást, hogy megismerkedjenek az adott szervezet működésével és a nemzeti fogyasztóvédelmi intézményrendszerrel. A csereprogram legfontosabb célja a társszerv legjobb gyakorlatainak megismerése, a szakmai tudásmegosztás és a tapasztalatcsere a fogadó és a látogató intézmény munkatársai között.

A CPC Bizottság szakmai szakértőcsere-programjának köszönhetően tett látogatást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál 2015. szeptember 23. és 29. között az Észt Fogyasztóvédelmi Hatóság (Consumer Protection Board of Estonia) három munkatársa, akik a pénzügyi szolgáltatások, az elektronikus kommunikációs és a villamosenergia szolgáltatások piacát érintő felügyeleti tevékenységet végeznek hatóságuknál.

A delegáció tagjait a tanulmányút első napján dr. Szente István mb. főigazgató köszöntötte, aki bemutatta a hazai fogyasztóvédelem és piacfelügyelet rendszerét, az NFH szervezetét, működését és feladatköreit. Az észt kollégák az NFH Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztálya munkatársainak informatív előadásain keresztül megismerhették a hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszerrel kapcsolatos legfontosabb információkat és betekintést nyerhettek a Főosztály jogalkalmazói tevékenységébe is. Az előadások során szakmai diskurzus bontakozott ki, amely során az NFH munkatársai is hasznos ismereteket szerezhettek az észt hatóság tevékenységéről és gyakorlati működéséről.

Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatáskör hazánkban megosztott, így a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) tett látogatás és az NMHH Hírközlésfelügyeleti Főosztálya főosztályvezető-helyettesének prezentációja is hozzájárult a tanulmányút szakmai programjainak színesítéséhez. Gyakorlatorientált előadásában a főosztályvezető-helyettes úr bemutatta az NMHH működését, feladatköreit, és a hatóság tevékenységét érintő magyar jogszabályok legfrissebb módosításait is.

A szakmai programban a fentiek mellett helyet kapott az NFH CPC Hálózatban betöltött szerepének ismertetése, illetve magának a CPC Hálózatnak a bemutatása is a Stratégiai Kabinet munkatársának köszönhetően. Az észt kollégák nagyon informatívnak találták a prezentációt, és számtalan kérdést tettek fel a Hálózat keretében folytatott tagállami együttműködés gyakorlati megvalósításával kapcsolatban.

A szakmai tanulmányút zárásaként a delegáció tagjainak lehetősége nyílt betekinteni az NFH-nál működő két akkreditált laborba, a Mechanikai és Villamos Laboratórium és az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium mindennapi munkavégzésébe. A laborok munkatársainak segítő közreműködésével a körbevezetés során a külföldi kollégák érdekes ismeretekkel gazdagodhattak a laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyekről a Mechanikai és Villamos Laboratórium munkatársai szemléletes bemutatót is tartottak.

Az észt delegáció fogadása az NFH nemzetközi kapcsolatait tekintve az EU-s tagállami fogyasztóvédelmi együttműködés jelentősége mellett az észt társhatósággal 2002-ben megkötött bilaterális együttműködési megállapodás fényében is fontos esemény volt.

 

 

Share on Tumblr