Jogszabály Hírlevél 2017.01.03 / 1

A Magyar Közlöny 15/2017. számában megjelent a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet, mely többek között módosítja a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet. Hatályos: 2017. 02.03-tól.

Vonatkozó rendelkezése:

19. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Kormány a fogyasztók és a vállalkozások részére a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi előírásokról, valamint a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről való tájékoztatás tárgyában – az általuk ellátott feladatoknak megfelelően – a járási hivatalt, a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(10) A Pest Megyei Kormányhivatal a fogyasztó kérésére lábbeli- és textiltermékekkel kapcsolatos minőségi kifogással összefüggő igény érvényesítéséhez díjazás ellenében szakvéleményt ad ki.”

Share on Tumblr