Jogszabály Hírlevél / 2016.12.30/1

A Magyar Közlöny 221/2016. számában megjelent az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról szóló 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet, mely módosítja többek között a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletet. Hatályos: 2017.01.01-től.

 

 

34. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása

34. § (1) A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: 7/2004. EüM rendelet) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szaküzletben és a kölcsönző központban a fogyasztót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi hatóságon és a szaküzlet, a kölcsönző központ, illetve a gyártó műhely helye szerint illetékes járási hivatalon kívül a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát. A fenti információkat nagybetűs, kontrasztos írásmóddal is hozzáférhetővé kell tenni.”

(2) A 7/2004. EüM rendelet

a) 3. § (9) bekezdés a) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az „illetékes járási népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe az „illetékes járási hivatal” szöveg,

c) 7. § (6) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,

d) 2. számú melléklet III. rész 1. pont d) és f) alpontjában az „a járási népegészségügyi intézet” szövegrész helyébe az „a járási hivatal” szöveg lép.

 

 

Share on Tumblr