Jogszabály Hírlevél / 2016.12.29/2

 Magyar Közlöny 220/2016. számában megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet, mely többek között módosítja a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendeletet. Hatályos: 2017.01.01-től.

2. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet módosítása

2. § A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdés i) pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

b) 3. § (11) bekezdés a) pont ag) alpontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.

Share on Tumblr