Jogszabály Hírlevél / 2016.12.28./1

A Magyar Közlöny 219/2016. számában megjelent az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, mely módosítja pl. A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendeletet. Vonatkozó fogyasztóvédelmi része hatályos: 2017.01.01-től.

27. § A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) Magyar Államkincstárnál – a 10032000-01494879-00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni, amelyet az NFH havonta a Magyar Államkincstárnál a 10032000-00510004-60000006 számlaszámon vezetett fejezeti befizetési számlára utal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnál vezetett bírság befizetési számlára kell befizetni” szöveg lép.

Share on Tumblr