Jogszabály Hírlevél / 2016.12.27./1

A Magyar Közlöny 217/2016. számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat, mely módosítja pl. az alábbi Korm. határozatokat. Hatályos: 2017.01.01-től.

5. A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat módosítása

8. A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat
a) 5. pont a) alpontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
b) 5. pont b) alpont ba) alpontjában a „Magyar Agrárkamara” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárgazdasági Kamara” szöveg,
c) 13. pontjában az „évente két” szövegrész helyébe az „évente egy” szöveg lép.

19. A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosítása

27. A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról szóló 1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont g) alpontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

28. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosítása

42. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: H10.) 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: bg) a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal,

48. A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosítása

66. A Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 1.10. és 1.13. pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

 

 

Share on Tumblr