Jogszabály Hírlevél / 2016.12.19/4

A Magyar Közlöny 208/2016. számában megjelent a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 85/2016. (XII. 19.) FM rendelet. Hatályát veszti egyben a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet. A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon (2016.12.22) lép hatályba.

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) I. kötetének nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásait e rendelet következő mellékleteiben adom ki:]
„c) a sütőipari termékekről szóló 39. melléklet.”

Share on Tumblr