Jogszabály Hírlevél / 2016.12.14/2.

A Magyar Közlöny 200/2016. számában megjelent az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.). A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A törvény 2018. január 1. napján lép hatályba, egyben hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.).

Share on Tumblr