Jogszabály Hírlevél / 2016.12.14/1.

A Magyar Közlöny 199/2016. számábn megjelent az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény. Módosítja többek közt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (Vet.) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (Get.). A törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon (2016.12.22)  lép hatályba.

29. § A Vet. 56/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenőrző listát a fogyasztóvédelmi hatóság szükség szerint frissíti a Hivatallal együttműködve. Az energiafogyasztói ellenőrző listát a fogyasztóvédelmi hatóság megküldi a villamosenergia-kereskedőnek, amely azt honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.”

30. § A Vet. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (4a) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel az engedélyes által kidolgozott és a felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett, valamint – a lakossági fogyasztókat ellátó engedélyes tekintetében – a fogyasztóvédelmi hatósággal előzetesen véleményeztetett üzletszabályzatot a Hivatal hagyja jóvá. A Hivatal megtagadja az üzletszabályzatnak vagy az üzletszabályzat részének a jóváhagyását, ha az jogszabályba, villamosenergia-ellátási szabályzatba ütközik, vagy lényeges jogos érdeket sért.”

56. § A Get. 63/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „63/A. § (1) (3) Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenőrző listát a fogyasztóvédelmi hatóság szükség szerint frissíti a Hivatallal együttműködve. A fogyasztóvédelmi hatóság az energiafogyasztói ellenőrző listát megküldi a földgázkereskedőnek, aki azt honlapján és az ügyfélszolgálati irodában közzéteszi.”

64. § (1) A Get. 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyes által kidolgozott és a felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett, valamint – a lakossági fogyasztókat ellátó engedélyesek tekintetében – a fogyasztóvédelmi hatósággal előzetesen véleményeztetett üzletszabályzatot a Hivatal hagyja jóvá. A Hivatal megtagadja az üzletszabályzatnak vagy az üzletszabályzat részének jóváhagyását, ha az jogszabályba, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatba ütközik, vagy egyébként a felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti.”

 

 

Share on Tumblr