Jogszabály Hírlevél / 2016.12.05

A Magyar Közlöny 191/2016. (12.05) számában megjelent a 2016. évi CXXXV. Törvény a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról. Ez módosítja többek között a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt. A törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon, 2016.12.21-én lép hatályba.

A Dohánytörvény 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 12. §, a 16. §, a 16/A. §, valamint a dohányboltban forgalmazható termékek láthatóságának korlátozására vonatkozó, a 3. § 8. pontjában, továbbá a 15/D. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.”

Share on Tumblr