Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/1.

A Magyar Közlöny 189/2016. (12.02) számában megjelent a 2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról. A törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. Többek között módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt.

18. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

32. § Hatályát veszti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47. § (8) bekezdésében a „d),” szövegrész.  (A fogyasztóvédelmi hatóság az (1) bekezdés d), g), illetve h) pontja szerinti jogkövetkezmény megállapításáról szóló döntését közli a vállalkozásról, illetve az üzletről nyilvántartást vezető kereskedelmi hatósággal.  -  d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru forgalmazását,illetve értékesítését,)

Share on Tumblr