Jogszabály hírlevél / 2016.07.12./1

A Magyar Közlöny 103/2016. számában megjelent a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet. Hatályos: 2016.08.12-től. Hatályát veszti egyben a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet.

A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet alapján forgalomba hozott termékek e rendelet hatálybalépését követően továbbra is forgalmazhatók, illetve üzembe helyezhetők.

(2) A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározott kis- és középvállalkozások által gyártott azon legfeljebb 15 kW teljesítményű, szikragyújtásos külső hajtómotorok, amelyek a 2. melléklet B. rész 2.1. pontjában meghatározott, I. szintű kipufogógáz-kibocsátási
határértékeknek megfelelnek, 2020. január 18-ig forgalmazhatók, illetve üzembe helyezhetők.

7. § (1) A gyártó – amennyiben biztonsági szempontból ezt szükségesnek ítéli – a fogyasztók egészségének védelme és biztonsága érdekében köteles elvégezni a forgalmazott termék mintájának vizsgálatát, amelynek során – a fogyasztóvédelemről szóló törvénnyel összhangban – ki kell vizsgálnia a panaszokat, nyilvántartást kell vezetnie a panaszokról, a nem megfelelő termékekről és a termékvisszahívásokról, valamint folyamatosan tájékoztatnia kell a forgalmazókat minden ilyen intézkedésről.

11. § (1) Az importőr – amennyiben biztonsági szempontból ezt szükségesnek ítéli – a fogyasztók egészségének védelme és biztonsága érdekében köteles elvégezni a forgalmazott termék mintájának vizsgálatát, amelynek során – a fogyasztóvédelemről szóló törvénnyel összhangban – köteles kivizsgálni a panaszokat, nyilvántartást kell vezetnie a panaszokról, a nem megfelelő termékekről és a termékvisszahívásokról, valamint köteles folyamatosan tájékoztatni a forgalmazókat minden ilyen intézkedésről.

 

 

 

Share on Tumblr