Jogszabály hírlevél 2016.07.11/1.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok
és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által
hozott döntésekkel szembeni keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

 

forrás: http://kormanyablak.hu/hu/hirek/a-fovarosi-es-megyei-kormanyhivatalok-es-a-jarasi-fovarosi-keruleti-hivatalok-altal-hozott-dontesekkel-szembeni-keresetlevel-elektronikus-benyujtasa

Share on Tumblr