Jogszabály hírlevél / 2016. 06.23/1

A Magyar Közlöny 90/2016. számában megjelent az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvény. 5. fejezetében módosítva az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseit. Hatályos július 1-től. Új hatásköri rendelkezés beiktatása a távfűtés közszolgáltatásával kapcsolatban.

28.§ Az Ehat. VII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„17/A. Fogyasztóvédelmi feladatok a távhűtés terén
21/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság jár el a távhűtés mérésével, elszámolásával, a díjfizetéssel, a számlázással és a végső felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések végső felhasználóval szemben történő távhűtési szolgáltató általi megsértése esetén.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti végső felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
(4) A végső felhasználó akkor kezdeményezheti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását, ha igazolja, hogy eredménytelenül fordult panaszával a távhűtési szolgáltatóhoz.”

29.§ Az Ehat. 44. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„p) a távhűtés mérésével, elszámolásával, a díjfizetéssel, a számlázással és a felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket, a felek jogait és kötelezettségeit;”
(rendeletben állapítsa meg.)

Kategória: 
Share on Tumblr